شهید آوینی

 

رای کمیته انضباطی و محرومیت سنگین استقلالی ها

امیر قلعه نویی به علت اعتراضات پی در پی و عدم رعایت شئونات اخلاقی ورزشی و به کار بردن الفاظ نامناسب و فراهم نمودن زمینه تشنج و درگیری به مدت 4 جلسه از همراهی تیم استقلال محروم و به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی محکو گردید

براساس رای کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پنج بازیکن استقلال و مربیان این تیم با محرومیت مواجه شدند که در این بین محمود فکری شش ماه از همراهی استقلال محروم شد. متن کامل حکم کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال در مورد بازیکنان و مربیان استقلال به شرح زیر است:
* محمود فکری به علت اهانت به طرفداران تیم حریف با انجام حرکات غیر ورزشی به مدت 6 ماه از همراهی تیم استقلال محروم و مبلغ پنجاه میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.
* امیر قلعه نویی به علت اعتراضات پی در پی و عدم رعایت شئونات اخلاقی ورزشی و به کار بردن الفاظ نامناسب و فراهم نمودن زمینه تشنج و درگیری به مدت 4 جلسه از همراهی تیم استقلال محروم و به پرداخت مبلغ سی میلیون ریال جریمه نقدی محکو گردید.
* صمد مرفاوی مربی، پیروز قربانی، امیر حسین صادقی، مسعود قاسمی، سعید لطفی از بازیکنان استقلال به لحاظ اعتراضات غیر قانونی و به کار بردن الفاظ غیر اخلاقی و اهانت آمیز هر یک به مدت دو جلسه از همراهی تیم استقلال محروم و هرکدام به پرداخت پنج میلیون ریال جریمه نقدی محکوم گردید.
* نظری جویباری سرپرست استقلال که در کنترل اعضا و نیمکت ذخیره ها ناموفق عمل نمود به توبیخ کتبی و درج در پرونده محکوم شد.
* مسوولین تیم فوتبال سپاهان اصفهان و هیات فوتبال اصفهان در انجام وظایف و تکالیف مربوطه در جهت برقراری نظم، مراقبت و حمایت از اعضای، تیم مهمان وعدم پیشگیری از وقوع حوادث و تشنج و درگیری مرتکب قصورشده اند که متاسفانه مسبوق به سابقه از سوی تیم سپاهان نیزمی باشد و لذا به استناد بند الف ماده 11 آئین نامه انضباطی از ریاست محترم مسابقات فوتبال اصفهان خواسته شده است تا به عنوان نماینده فدراسیون فوتبال بااعمال مدیریت ممتاز و عاری از شائبه و یکسویه از تکرارموارد گذشته جلوگیری به عمل آورند.
* به مسوولین باشگاه فولاد سپاهان قویا تذکر داده می شود که نسبت به اعمال و رفتار مرتبط نظارت کافی مبذول از بکارگیری و مداخله افراد غیر مسوول (غیر مجاز مسابقات) درامور مسابقات جدا جلوگیری نمایند بدیهی است که فدراسیون فوتبال و سازمان لیگ و کمیته های مربوط خصوصا کمیته انضباطی فدراسیون با توجه به حوادث دیدار اخیر و سوابق مورد بحث نگاه ویژه ای را به مسابقات اصفهان بالاخص میزبانی سپاهان معطوف داشته و درصورت مشاهده هرگونه تخطی قاطعانه با موضوع تخلف برخورد و چگونگی برگزاری مسابقات و میزبانی هیات و باشگاه مذکور را در دستورکارواتخاذ تصمیم قرار خواهد داد.
 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo