شهید آوینی

 

نام قادر میزبانی در كتاب ركوردها

نخستین دوچرخه سوار جهان در ارتفاع 3 هزار و 792 متری 

روزنامه‌ی Shanghai Daily در گزارش ویژه‌ای به ركورد بي‌نظیر قادر میزبانی دوچرخه‌سوار كوهستان ایرانی اشاره كرده است.

در این گزارش آمده است:« قادر میزبانی از ایران، نام خود را در كتاب ركوردها جاودانه كرد. این دوچرخه‌سوار نخستین ورزشكاری است كه در ارتفاع 3 هزار و 792 متری ركاب زده است.

میزبانی نخستین دوچرخه‌سواری است كه در منطقه‌ی Tour de Qinghai Lake  این ركورد را ثبت كرده است. این دوچرخه‌سوار در این رقابت‌ها مي‌كوشید تا توانایي‌های خود را نشان دهد. بیشترین ارتفاع در این منطقه 3 هزار و 792 متر و كمترین ارتفاع 2200 متر است. این بالاترین سطح ارتفاع رقابت‌های دوچرخه‌سواری در جهان است.

«لین ون چین» مدیر تیم «میزبانی» در این باره به خبرگزاری «شین هوا» گفت:« این ورزشكار تنها برای پوشیدن پیراهن قرمز بازنگشته است. او به پیراهن زرد چشم دوخته است، اما متاسفانه «میزبانی» در مراحل ابتدایی عملكرد خوبی نداشت. اما این دوچرخه‌سوار كوهستان توانمندی بالایی دارد.»

این دوچرخه‌سوار ایرانی ابتدای سال، در رقابت‌های Tour de Langkwai در آسیا قهرمان شده بود و در رقابت‌های Tour de Turkey در جایگاه سوم ایستاد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo