شهید آوینی
برغم مخالفت مقامات آمریکا وزارت امورخارجه آلمان برگزار می کند :
کنفرانس بین المللی گفتگو ی اسلام و دنیای غرب
وزارت امورخارجه آلمان در نظر دارد بزودی کنفرانسی تحت عنوان گفتگو میان اسلام و دنیای غرب برگزار کند .

به نقل از روزنامه تاگس سایتونگ ، وزارت امورخارجه آلمان به منظور نزدیک شدن با کشورهای مسلمان و در راستای برنامه و طرح جدید خود مبنی بر " گفتگو میان اسلام و دنیای غرب " برای گفتگو و تبادل نظر در این زمینه از شماری از کارشناسان و آگاهان جهان اسلام و دنیای غرب دعوت بعمل آورده است .

به نوشته این روزنامه این نشست قرار است برای یافتن راههایی در خصوص بهبود رابطه آلمان و کشورهای اسلامی و عربی در موسسه گوته برگزارشود .

تاگس سایتونگ در ادامه افزود : این امر در حالی  به شدت از سوی مقامات آلمان دنبال می شود که مقامات آمریکایی مخالفتهای صوری خود را با این امر اعلام کرده اند.

شماری از مقامات آلمان پیش از این اعلام کردند که برخی از گروههای اسلامی با برخی اقدامات خود نگرانی جامعه بین الملل را به خود معطوف می کنند . آنها همچنین خاطر نشان کردند که کشورهای اسلامی برای جلب نظر کشورهای اروپایی باید برخی اقدامات را در پیش بگیرند که بعنوان مثال می توان به پایان دادن به درگیریهای موجود در مناطق اسلامی اشاره کرد . 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo