شهید آوینی

 

14 نمایشگاه كتاب استانی برگزار مي‌شود

چهارده نمایشگاه كتاب استانی برگزار مي‌شود كه اولین نمایشگاه در استان اردبیل از تاریخ 17 مرداد افتتاح خواهد شد.

به منظور توسعه و گسترش فرهنگ كتاب و كتاب‌خوانی در جامعه اولین نمایشگاه كتاب استانی در اردبیل با حضور ناشران سراسر كشور از تاریخ 17 الی 24 مرداد برگزار مي‌شود.
ناشران برای ثبت نام و شركت در این نمایشگاه مي‌توانند از چهارم لغایت هفتم مرداد به اتحادیه تعاونی ناشران كشور مراجعه كنند.
گفتنی است برگزاری نمایشگاه كتاب استانی فعلا در 14 استان برگزار مي‌شود كه اولین نمایشگاه در استان اردبیل است.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo