شهید آوینی
 
تیم ملی فوتبال ایران به ایتالیا دعوت شد
تیم ملی فوتبال ایران براى شرکت در یک دوره رقابت هاى دوستانه فوتبال با حضور چند باشگاه ایتالیایی ، به این کشور دعوت شد.
بنا به دعوتنامه "روزاریو دماتئیس " مشاور فرهنگی منطقه "مولیزه " که روز پنجشنبه در اختیار ایرنا در شهر رم قرار گرفت ، در این رقابت هاى هشت روزه که از۲۲ مرداد ماه نزدیک پایتخت ایتالیا آغاز خواهد شد علاوه بر تیم ایران ، حضور تیمهاى "لچه "، "آنکونا" و "کمپو بسو" قطعی است . همچنین شرکت تیم آ. اس . رم در این رقابت ها پیش بینی شده که هنوز قطعی نشده است .
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo