شهید آوینی
 
دومين شکست تيم ملي واليبال ايران مقابل کانادا
 تيم ملي واليبال ايران در دومين ديدار تدارکاتي خود با تيم ملي واليبال کانادا بار ديگر شکست را پذيرا شد.
مليپوشان واليبال ايران بامداد امروز پنجشنبه در دومين ديدار دوستانه خود با تيم کانادا که در شهر انيپک برگزار شد ، با نتيجه ۳ بر يک بازى را واگذار کرد.  تيم ايران در اين ديدار گيم دوم را با امتياز۲۸ بر۲۶ از ان خود کرد و گيم هاى اول ، سوم و چهارم را با امتيازهاى۲۵ بر۱۸ و۲۵ بر۲۳ و۲۵ بر۲۱ به حريف واگذار نمود.
نواختن سرويس هاى نامناسب عمده ترين مشکل مليپوشان واليبال ايران در اين ديدار بود. تيم ملي واليبال ايران در نخستين ديدار خود با نتيجه ۳ بر صفر بازى را به حريف واگذار کرده بود. اخرين ديدار دوستانه دو تيم روز جمعه برگزار خواهد شد.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo