شهید آوینی
 
 
جشنواره قرآن دانشجویان مرداد ماه برگزار مي‌شود

 

نوزدهمین جشنواره ملی قرآن دانشجویان ایران بیست و پنجم تا بیست و نهم مرداد ماه جاری با مشاركت نه سازمان و وزارتخانه و توسط جهاد دانشگاهی در تهران برگزار مي‌شود.

به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی جهاد دانشگاهی، این جشنواره در دو بخش اصلی و جنبی برگزار خواهد شد كه بخش اصلی شامل رشته‌های كتبی و شفاهی و بخش جنبی جشنواره نیز شامل رشته‌های ادبی و هنری خواهد بود.
دانشجویان گروه رشته‌های كتبی این جشنواره در دو بخش ترجمه و تفسیر و همچنین در گروه رشته‌های شفاهی دانشجویان در سه بخش قرائت، ترتیل و حفظ به رقابت خواهند پرداخت.
این جشنواره با مشاركت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكی، وزارت آموزش و پرورش، دانشگاه جامع علمی كاربردی، دانشگاه پیام نور، دانشگاه آزاد اسلامی، سازمان بسیج دانشجویی و دانشكده‌های علوم قرآنی سازمان اوقاف و امور خیریه و توسط جهاد دانشگاهی برگزار مي‌گردد.


 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo