شهید آوینی

 

احضار مهدى حاجی زاده به کمیته انضباطی فدراسیون کشتی

سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در گزارش خود اظهار داشته است : مهدى حاجی زاده نفر منتخب وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی ایران اعزامی به بازیهاى المپیک آتن از زمان انتخاب و دعوت به اردو تاکنون بارها از برنامه هاى تیم

منصور برزگر سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران با ارسال گزارشی به فدراسیون کشتی خواستار احضار مهدى حاجی زاده کشتیگیر وزن ۷۴ کیلوگرم این تیم به کمیته انضباطی فدراسیون کشتی شد. سرمربی تیم ملی کشتی آزاد ایران در گزارش خود اظهار داشته است : مهدى حاجی زاده نفر منتخب وزن ۷۴ کیلوگرم تیم ملی ایران اعزامی به بازیهاى المپیک آتن از زمان انتخاب و دعوت به اردو تاکنون بارها از برنامه هاى تیم ملی تمرد کرده و هماهنگی لازم را نیز با مربیان تیم ملی و سرپرست اردو ندارد. منصور برزگر همچنین خاطرنشان ساخته است ، تمرد مهدى حاجی زاده از همراهی تیم منتخب کشتی آزاد ایران به مسابقه هاى بین المللی در لهستان هیچگونه توجیه منطقی ندارد و وى با این عمل کادر فنی تیم ملی کشتی آزاد ایران را زیر سوال برده است . سرمربی تیم ملی ایران همچنین تصریح کرد : حاجی زاده بایستی به کمیته انضباطی فدراسیون کشتی احضار شود تا رفتارهاى غلط این کشتیگیر موجب بدآموزى براى سایر کشتیگیران نشود. فدراسیون کشتی نیز در پی درخواست سرمربی تیم ملی ایران از مهدى حاجی زاده خواست تا روز سه شنبه در محل کمیته انضباطی حاضر شود. براساس این گزارش ، نتیجه جلسه انضباطی در کمیته فنی کشتی آزاد که روز چهارشنبه هفته جارى در محل فدراسیون کشتی تشکیل میشود، مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo