شهید آوینی
رهبرمعظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم مردم همدان
سرمایه هاى معنوى و اجتماعی ملت باید براى حفظ استقلال و سرافرازى و تضمین پیشرفت ایران تقویت شود
استقبال بسیار پرشور و صمیمانه مردم پرمحبت همدان از حضرت آیت الله خامنه اى، سفر ایشان به این استان را از همان آغاز با جلوه دلنشین پیوند عمیق و متقابل ملت و رهبرى انقلاب ، همراه كرد .

خودرو حامل حضرت آیت الله خامنه اى ساعت 28/10دقیقه صبح امروز، درمیدان دانشگاه وارد مسیر استقبال مردمی شد و از لحظات اول در حلقه مهر و محبت انبوه مردم مومن و انقلابی همدان قرار گرفت.

استفبال قشرهاى مختلف مردم همدان از رهبرمعظم انقلاب، بحدى پرشور و پرطراوت بود كه خودرو حامل ایشان، در مسیر میدان دانشگاه، خیابان مهدیه، میدان شریعتی، خیان میرزاده عشقی و ورودى ورزشگاه شهداى قدس بارها در میان غریو فریادهاى شوق انگیز، الله اكبر مردم، مجبور به توقف كامل شد.

دراستقبال بی نظیر مردم متدین و با فرهنگ همدان قشرهاى مختلف مردم ازجمله زنان ومردان، نوجوانان، كارگران، كشاورزان، دانشجویان، دانشگاهیان، روحانیان، فرهنگیان، بازاریان و پیشه وران حضورى چشمگیرى داشتند. با این همه شور و شوق جوانان و نوجوانان پرامیدهمدانی در استقبال از حضرت آیت الله خامنه اى ، براستی یادماندنی بود.

حضرت آیت الله خامنه اى ، پس از استقبال پرشور مردم همدان ، در ورزشگاه شهداى قدس حضور یافتند و به ابراز احساسات دهها هزار نفر دیگر از مردم منطقه كه از ساعتها قبل در انتظار دیدار ایشان بودند، پاسخ گفتند.

رهبرمعظم انقلاب اسلامی در اجتماع عظیم مردم همدان با تاكید بر توانایی ملت بزرگ، مومن، شجاع و با فرهنگ ایران در شكل دهی یك الگوى نمونه توسعه اسلامی و ملی، افزودند : تحقق این هدف بلند اما دست یافتنی، نیازمند به تلاش ملی وهمه جانبه مردم و مسئولان و ایجاد مناسبات صحیح اقتصادى و اجتماعی است.

ایشان در تبیین وظایف مسوولان در تحقق ایران پیشرفته، سرافراز و نمونه، خاطرنشان كردند: قواى سه گانه باید همه همت و تلاش خود را صرف سازندگی كشور كنند و ضمن هوشیارى كامل در مقابل جنگ روانی دشمن كه با هدف القاى حاكمیت دوگانه در ایران صورت میگیرد، مسیر توسعه كشور را باهمكارى و همدلی شتاب بخشند.

رهبرمعظم انقلاب اسلامی توجه كامل قواى مجریه، مقننه و قضاییه را به عدالت اجتماعی و رفع مشكلات مردم بویژه طبقات محروم، ضرورى خواندند و افزودند : مسوولان دستگاههاى مختلف كشور باید از بحثهاى و جنجالهایی كه فقط وقت آنها و ملت را تلف می كند بپرهیزند و ضمن پاسخگویی درمقابل عملكرد خود به تامین مطالبات مردم بپردازند.

ایشان، وظایف مردم را نیز در روند توسعه كشور، مهم خواندند و افزودند: عزم و تلاش مسوولان هنگامی به نتیجه می رسد كه سرمایه هاى عظیم معنوى و اجتماعی و باورهاى عمیق مردم بعنوان پشتوانه اصلی به ثمر رسیدن روند بهره بردارى از منابع مادى و طبیعی كشور، در همه صحنه ها تجلی یابد.

ایشان كار و تلاش ، سرمایه گذارى در عرصه هاى مورد نیاز كشور، ایثار و مجاهدت ، حضور در صحنه هاى سیاسی، ترجیح مصالح عمومی برمنافع فردى ، پایدارى در برابر دشمن، وحدت و همدلی، غرور و غیرت ملی و ایمان عمیق ملت را از جمله سرمایه هاى بزرگ معنوى واجتماعی برشمردند و افزوند : این سرمایه هاى عظیم، سد مستحكم ملت ایران و نظام اسلامی در مقابل توطئه هاى دشمنان است. همانطور كه در دفاع مقدس نیز همین سرمایه ها، صدام و حامیان غربی و شرقی او را ناكام گذاشت .

رهبر معظم انقلاب اسلامی با انتقاد از كسانی كه در برخی مطبوعات و سخنرانی ها باورهاى دینی مردم را مورد تشكیك، تحقیر و انكار قرار میدهند، تاكیدكردند: رادیو و تلویزیون و سازمان تبلیغات، وزارت ارشاد و اهل علم و دین و حوزه و دانشگاه باید سرمایه هاى معنوى و اجتماعی ملت را براى حفظ استقلال و سرافرازى و تضمین پیشرفت ایران تقویت كنند.

حضرت آیت الله خامنه اى، اصلاح حقیقی مناسبات اقتصادى واجتماعی را سومین زمینه لازم براى پیشرفت و توسعه كامل كشور ارزیابی كردند و افزودند: در تحقق مناسبات سالم و صحیح اقتصادى و اجتماعی هم قواى سه گانه و هم مردم مسوولند.

ایشان رواج قاچاق، رباخوارى، مصرف گرایی افراطی و افتخار به استفاده از مصنوعات خارجی را از جمله نمونه مناسبات غلط اجتماعی و اقتصادى برشمردند و خاطرنشان كردند: هركسی كه تولیدات خارجی را درمقابل نمونه هاى داخلی مطرح میكند در واقع یك كارگر ایرانی را به نفع یك كارگر خارجی از كاربیكار می كند. بنابراین باید استفاده از تولیدات داخلی بعنوان یك ارزش درجامعه مطرح شود كه دراین مسیر، مسوولان و مردم ، وظایف سنگینی برعهده دارند.

رهبرمعظم انقلاب اسلامی ، مبارزه نكردن با رانت خوارى و سوء استفاده از قدرت براى دستیابی به ثروتهاى بادآورده را موجب ناامیدى مردم و سرمایه گذاران داخلی خواندند و افزودند: این پدیده هاى منفور، اساس پیشرفت كشور را دچار آسیب جدى می كند و قواى سه گانه باید با اینگونه مفاسد اقتصادى و اجتماعی باجدیت مقابله كنند.

حضرت آیت الله خامنه اى با ابراز خشنودى از رسیدن ایران به خودكفایی در تولیدگندم افزودند : باید كشاورزان ، برنامه ریزان و مسوولان دخیل در این گونه پدیده هاى مبارك تشویق بشوند.

رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با اشاره به سابقه فرهنگی و تاریخی ملت ایران خاطرنشان كردند : ملت شجاع ایران بویژه جوانان این مرز وبوم به اسلام و نظام اسلامی علاقمندند و استقبال پرشور آنها از مسوولان كشور و حضور ملت در راهپیمایی ها و مراسم عمومی دیگر نشان میدهدكه این مردم عاشق اسلامند و اگر به اشخاص و مسوولان ابراز محبت می كنند بخاطر این است كه آنها را خادم اسلام و مردم میدانند.

حضرت آیت الله خامنه اى با تجلیل از اراده و عزم ملت براى دستیابی به قله هاى پر افتخار پیشرفت و توسعه، افزودند: مسوولان باید با عمل به وظایف خود اعتماد بسیار ارزشمند موجود در دلهاى ملت را تقویت كنند چرا كه با چنین قدرت عظیم مردمی، ایران اسلامی درمقابل هر قدرتی خواهد ایستاد و هر متجاوزى را پشیمان خواهدكرد.

رهبرمعظم انقلاب اسلامی با اشاره به سخنان آمریكایی ها درمورد بخطر افتادن منافع آنها بر اثر عملكرد نظام اسلامی، تاكید كردند : جمهورى اسلامی ایران بر سرمنافع كشور و ملت با هیچكس در دنیا معامله نمی كند و اگر متجاوزى منافع علمی و طبیعی، انسانی وفناورى را در داخل ایران ، مورد تعرض قراردهد، ملت ایران دست او را بی درنگ قطع خواهد كرد ومنافع آن متجاوز را در هر نقطه دنیا كه باشد بخطر خواهدانداخت .

حضرت آیت الله خامنه اى همچنین با تشكر از اجتماع عظیم و استقبال پرشور مردم همدان ودیگر شهرهاى این استان از ایشان ، افزودند : همدان از دو جهت احترام برانگیز است ، از لحاظ تاریخ بسیار پرشكوه مدنی و علمی این استان و از جهت نقش آفرینی مردم متدین و با فرهنگ این منطقه در تاریخ معاصر ایران .

رهبر معظم انقلاب اسلامی با اشاره به قدمت بیش از سه هزار ساله همدان افزودند : همدان مركز شكوفایی تمدن اسلامی محسوب می شودو با دانشمندان ، ادیبان ،فقیهان ، فیلسوفان ، شاعران ، ریاضی دانان ، مورخان ، هنرمندان و سیاستمداران نامدارش احترام همه را برمی انگیزد.

ایشان همچنین نفش آفرینی مردم همدان درتاریخ معاصر ایران ، پیروزى انقلاب و دفاع مقدس را از جلوه هاى بارز جوهره دینی و انقلابی مردم این منطقه خواندندو افزودند : مردم بویژه جوانان پرشور استان همدان با تكیه براین شناسنامه پرافتخار تاریخی - فرهنگی درمقابل جنگ روانی دشمن براى از بین بردن احساس هویت و شخصیت مردم ایران مقابله می كنند.

ایشان همچینن بااشاره به زمینه هاى مساعد كشاورزى ، اقتصادى و جهانگردى استان همدان افزودند : این استان به نسبت به جمعیت خود بیشترین تعداد جوان را داراست، كه این مسئله از مهمترین عوامل پیشرفت و توسعه بشمار می رود.

رهبر معظم انقلاب اسلامی با تاكید بر ضرورت حل مشكلات، تامین نیازهاى مردم همدان از جمله ایجاد اشتغال و مبارزه با اعتیاد و مقابله با فساد ادارى افزودند: سند چشم انداز آینده ایران، امید به اصلاح حقیقی اوضاع كشور را افزایش داده است و مردم و مسوولان ایران با وجود تلاشهاى بی وقفه رسانه هاى آمریكایی و صهیونیستی براى ناكارآمد جلوه دادن نظام اسلامی، با دلهاى پر از امیدآینده روشن خود را رقم خواهندزد.

در آغاز این دیدار حجت الاسلام والمسلمین محمدى امام جمعه همدان و نماینده ولی فقیه در استان با اشاره به پیوندهاى عمیق مردم متدین استان همدان با اسلام وانقلاب ، ورود رهبر معظم انقلاب را به این شهر خوشامدگفت .

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo