شهید آوینی
 
تیم ملی فوتبال با انجام دو بازی تداركاتی دیگر به ایران بازمی گردد
تیم ملی فوتبال كشورمان تا روز شنبه دو دیدار تداركاتی دیگر با تیم های آلمانی و اتریشی برگزار خواهد كرد.

تیم ملی فوتبال كشورمان پس ازانجام چهاردیدارتداركاتی كه طی روزهای شنبه و یكشنبه انجام شد، روز چهارشنبه نیزبه مصاف تیم برگنس ازتیمهای حاضردرلیگ اتریش خواهد رفت. ملی پوشان كشورمان درآخرین دیدار تداركاتی خود روز جمعه به مصاف تایم منتخب منطقه فریدریخ شافن خواهد رفت.
سایر اخبار اردوی تیم ملی فوتبال را درزیرمی خوانید:
* ملی پوشان كشورمان صبح امروز تمرین سبكی را زیر نظر برانكو ایوانكوویچ در زمین چمن كمپ محل اردوی خود برگزاركردند.
* به تشخیص برانكو ایوانكوویچ بازیكنان تیم ملی امروز عصر را به استراحت خواهند پرداخت تا خستگی انجام چهار دیدار تداركاتی را ازتن به دركنند.
* دو دیدار تداركاتی باقی مانده تیم ملی كشورمان برخلاف چهاردیدار قبلی درزمان قانونی 90 دقیقه ای برگزارخواهد شد.
* درحال حاضر همه بازیكنان تیم ملی درسلامتی كامل بسرمی برند وبازیكنانی كه دچارمصدومیت جزیی شده بودند، برای انجام تمرینات گروهی مشكلی ندارند.
* مهرزاد معدنچی بازیكن تازه دعوت شده به اردوی تیم ملی نیز ظهر امروز از طریق مونیخ به محل برپایی اردوی تیم ملی محلق شد.
* مربیان تیم ملی از عملكرد علی دایی دربازیهای شب گذشته ابراز رضایت كردند و از آمادگی بالای دایی خبردادند.
* بازیكنان تیم ملی ازنظر روحی در شرایط ایده الی قراردارند و تنها مشكل آنها دوری ازخانواده است.
* ملی پوشان كشورمان پس ازانجام آخرین بازی تداركاتی خود درروز جمعه، عصرشنبه راهی امارات خواهند شد تا بامداد یكشنبه از طریق دوبی وارد ایران شوند. 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo