شهید آوینی

 

توزیع ترجمه‌های تحریف ‌شده قرآن در پاكستان
طرفداران مذهب قادیانی پاكستان اقدام به چاپ ترجمه غلط از قرآن‌‌كریم و انتشار آن كردند. به نقل از یك پایگاه خبری پاكستانی، طرفداران این مذهب، این ترجمه‌های غلط از كلام وحی را در شهرهای پنجاب، سند و سرحد پاكستان توزیع كردند.این گروه از مترجمان غرض‌ورز و ضداسلام با ترجمه غلط از قرآن‌كریم، خاتمیت پیامبر اكرم (ص) را منكر شده و فریضه جهاد دراسلام را رد كرده‌اند.این گزارش حاكی است علمای پاكستانی خواستار جلوگیری از انتشار و توقیف تمام نسخه‌های این قرآن‌ها شدند.
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo