شهید آوینی
اردیبهشت ماه سال آینده در كبك كانادا برگزار می شود:
همایش جهانی گفت وگوی اسلام و غرب
موسسه جهانی شدن و موقعیت انسانی، چهارمین همایش خود را با محوریت گفت وگوی میان تمدنها تحت عنوان " گفت وگوی اسلام و غرب " در دانشگاه لاوال كبك برگزار می كند.

این همایش كه از 17 تا 19 اردیبهشت ماه سال 1384 برگزار می شود با اذعان به وجود مشكلاتی در زمینه فهم متقابل میان فرهنگ اسلامی و فرهنگ غربی خواهان بررسی موضوعاتی چون: میزان تحقق صلح و تفاهم میان این دو فرهنگ و بررسی تطبیقی چشم اندازه های این دو فرهنگ نسبت به مقولاتی چون آزادی و حقوق بشر است.

برگزار كنندگان این همایش با تاكید بر نقش "گفت وگو" برای حل مشكلات و مسایل تصریح می كنند كه:

1- گفت وگو اكثرا فراتر از یك آرزوی صرف نگریسته نشده و نقش آن درحل مسایل عینی و انضمامی نادیده گرفته شده است.
2- گفت وگو كردن تنها مشخصه افرادی كه گفت وگو می كنند نیست. گروهها، مجتمع ها و نهادهای مختلف هم به عنوان حوزه هایی كه این ابزار را به كار می برند مطرح هستند.
3- دیپلماسی تنها ابزار برقراری گفت وگو نیست، مهاجرت، توریسم، رسانه های بین المللی، گروه سیاسی و تجارت جهانی هم توانایی برقراری این مهم را دارا هستند.
4- تمدنها نمایندگان خاصی كه با هم گفت وگو كنند ندارند. همه افراد و گروهها می توانند نقشی در این گفت وگوی تمدنی ایفا و كالاهای خود را عرضه كنند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo