شهید آوینی

 
فراخوان بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر اعلام شد
فراخوان بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر از سوی مركز هنرهای نمایشی برای گروه‌های شركت‌كننده اعلام شد.

مركز هنرهای نمایشی از كلیه هنرمندان تئاتر كشور جهت شركت در بیست و سومین جشنواره بین‌المللی تئاتر فجر، كه از اول تا دهم بهمن ماه 1383 در تهران برگزار خواهد شد با شرایط زیر دعوت به عمل مي‌آورد:
در این فرخوان آمده است، با توجه به ظرفیت و توان اجرایی موجود، حداكثر آثار پذیرفته شده 70 اجرا خواهد بود.
بر اساس این خبر، در تركیب 70 نمایش پذیرفته شده، 10 اجرای خارجی ،15 اجرای برگزیده از شهرستانهای كشور كه از طریق جشنواره‌های منطقه‌ای كشور تا قبل از برگزاری جشنواره بیست و سوم در شهرستان خود اجرای عمومی درآمده باشند، 35 اجرای برگزیده از تهران، اجرای حداكثر 10 نمایش در بخش مرور لحاظ شده است.
همچنین در ادامه فراخوان تبصره‌های به شرح ذیل آمده است:
تبصره 1: بدیهی است جهت اجرای عمومی یكی از سالنهای وابسته به مركز هنرهای نمایشی اختصاص خواهد یافت.
تبصره 2: برنامه‌ی اجرای عمومی هر گروه پس از پایان جشنواره تعیین و به اطلاع گروه خواهد رسید.
تبصره 3: شورای تئاتر شهر یا مدیر سالن در مورد تمدید اجرای گروههایی كه نتوانسته‌اند از حداكثر زمان اجرا برخوردار شوند تصمیم خواهد گرفت.
گفتنی است به كلیه گروه‌های پذیرفته شده تهرانی و شهرستانی كمك هزینه پرداخت خواهد شد
پذیرش متن از سوی مركز نیز به شرح ذیل است:
1_ نمایشنامه‌های جدید ایرانی اولویت دارند.
2_ متونی كه سال‌های گذشته در جشنواره شركت كرده‌اند و نیز قدیمي‌ترین نمایشنامه‌های فارسی با تشخیص هیئت انتخاب و به ترتیب زیر پذیرفته خواهد شد.
3_ نمایشنامه‌های اقتباس شده (آداپته، بازخوانی، دراماتورژی شده و...)
4_ اقتباس‌های نمایشی از متون كهن و ادب فارسی براساس ضابطه الف و ب مورد بالا پذیرفته خواهند شد.
ضمنا طرح‌های اجرایی شركت كننده در جشنواره فقط با شرایطی چون تاكید بر سوابق و اعتبار گروه اجرا، بدیع بودن ایده‌های اجرایی، همخوانی طرح با مقتضیات و امكانات گروه منطبق، و عملی قابل اجرا
پذیرفته مي‌شوند.
در ادامه فرخوان در بخش نمایشنامه‌های ترجمه شده قواعدی برای شركت‌كنندگان وجود دارد كه به شرح ذیل است:
1_ در این بخش ترجمه‌های جدید و اجرا نشده به ترتیب زیر در اولویت هستند.
الف : در نظر گرفتن نیازهای اجتماعی و فرهنگی مخاطب امروز تئاتر ایران .
ب: نمایشنامه‌هایی از حوزه‌های جغرافیایی، فرهنگی خاورمیانه، آسیا، آفریقا، آمریكای لاتین و اقیانوسیه.
تبصره 1: برای كلیه‌ی نمایشنامه‌ها (فارسی، ترجمه شده) ارائه‌ی مجوز از نویسنده یا مترجم الزامی است .
تبصره 2: چنانچه تعداد نمایشنامه‌ها و طرحهایی كه شورای انتخاب نمایشنامه از میان كلیه‌ی پیشنهادات برگزیده است بیشتر از ظرفیت و امكانات اجرای جشنواره باشد شورای انتخاب به ناچار از میان آنها دست به انتخاب نهایی خواهد زد.
تبصره 3: كلیه‌ی گروه‌ها همزمان با ارائه پیشنهاد خود به دبیرخانه جشنواره در مورد زیر، نظر خود را اعلام نمایند.

در ضمن تعیین سالن اجرا به عهده‌‌ی هیات بازبینی خواهد بود گروه متقاضی مي‌تواند نوع صحنه‌ی مورد نیاز خود را پیشنهاد دهد.

گفتنی است، مهلت دریافت متون، طرح‌ها و پیشنهادات تا 25 مرداد ماه 1383 تمدید خواهد شد و پس از این تاریخ به هیچ پیشنهادی ترتیب اثر داده نخواهد شد. همچنین شورای انتخاب موظف است حداكثر تا 15 مهرماه 1383 پاسخ قطعی خود را اعلام نماید. هیئت بازبینی تمرین نهایی گروههای معرفی شده از طرف شورای انتخاب را از تاریخ پانزدهم تا پایان آذرماه 1383 بررسی و نتیجه‌ی قطعی را حداكثر تا تاریخ 2 دیماه 1383 به اطلاع گروهها خواهد رساند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo