شهید آوینی

 
بزرگداشت عاشورای حسینی به تاریخ شمسی
برای اولین بار در تقویم، عاشورای حسینی به تاریخ شمسی در طالقان و با تعزیه‌خوانی گرامی‌ داشته می‌شود.

امسال برای اولین بار به تاریخ شمسی كه مصادف است با روز جمعه 26 تیر ماه، مراسم تعزیه در روستای مهران طالقان برگزار می‌شود.
معین‌البكاء این تعزیه مهرانی از خانواده قدیمی تعزیه‌خوانان كشور است كه با تحقیق و بررسی روز دقیق قیام عاشورا را 26 تیر ماه می‌داند. این برنامه همه ساله 26 تیرماه در كشور برگزار می‌شود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo