شهید آوینی


دیدار یك میلیون نفر با قرآن كریم در استانبول
در یك برنامه فرهنگی در استانبول تركیه یك میلیون نفر با قرآن دیدار كردند.

به نقل از سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی ، نشریه جوانان آناتولی طی یك اقدام فرهنگی زمینه دیدار  یك میلیون نفر با قران كریم دیدار فراهم می كند .

نماینده این نشریه در استانبول در یك مصاحبه مطبوعاتی گفت : می خواهیم جوانان این مملكت با قرآن ، تمدن ، ازرشها و نظام اعتقادی خود آشنا شوند . در كشوری كه انجیل به طور مجانی توزیع می شود قرآن كریم را با پول نفروشیم . این نشریه همچنین به كسانی كه در این برنامه شركت كنند یك جلد كلام الله مجید هدیه می كند .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo