شهید آوینی


برگزاری اولین جلسه ستاد یادواره شهدا و نكوداشت جلوه های ایثار دانشجویی 
اولین جلسه ستاد عالی هشتمین یادواره شهدا و نكوداشت جلوه های ایثار دانشجویی در سازمان بسیج دانشجویی برگزار شد.

در این جلسه سرپرست سازمان بسیج دانشجویی با پر اهمیت خواندن یاد و خاطره شهدا و زنده نگهداشتن اندیشه هایشان از تمامی مسئولان حاضر در جلسه خواست تا با ارائه پیشنهادهای خود به هرچه بهتر برگزار شدن هشتمین یادواره شهدا و نكوداشت جلوه های ایثار دانشجویی یاری رسانند.

معاون فرهنگی سازمان هم هدف از تشكیل این جلسه را بررسی گزارش اجمالی از هفتمین یادواره شهدای دانشجو و ارائه برنامه های جدیدی برای برگزاری هشتمین یادواره دانست . وی در باره كنگره مركزی یادواره شهدای دانشجویی گفت : این كنگره می تواند در استان های متعدد طی سالهای آینده برگزار شود و فارس , یزد و همدان از جمله استانهایی هستند كه در سال جاری استعداد برگزاری این كنگره را دارند.

مدیركل امور مراسم ویادمانهای بنیاد شهید وامور ایثارگران گفت : هدف از برگزاری این یادواره جلب نظرات واستفاده از ایده های دانشجویان است وهر آنچه كه آنها در نظر دارند باید اجرا شود و تشكلهای دانشجویی در این برنامه نقش اول را داشته باشند.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo