شهید آوینی


یك نمایشگاه نقاشی برای جانبازان شیمیایی

نگارخانه فرهنگسرای جوان برای حمایت از قربانیان و جانبازان سلاحهای شیمیایی نمایشگاهی از آثار شاهرخ شاهی را برگزار می كند .

به گزارش فرهنگسرای جوان ، در این نمایشگاه بیش از 30 اثر شاهرخ شاهی كه درسبك های امپرسیونیسم ، كلاسیك و ... نقاشی شده اند به مدت 10 روز دربرابر دید علاقه مندان قرار می گیرد . كلیه عواید حاصل از فروش این آثار به خانواده قربانیان و جانبازان شیمیایی تعلق دارد .
این نمایشگاه هر روز از ساعت 9 تا 20 میزبان علاقه مندان به نقاشی است . فرهنگسرای جوان درمیدان خراسان ، خیابان خاوارن واقع است .

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo