شهید آوینی


آخرین مهلت دریافت مقالات همایش علمی خاطره نویسی
تا كنون بیش از سی مقاله به همایش علمی خاطره نویسی دفاع مقدس ارائه شده است . پایان زمان دریافت مقالات برای ارائه در این همایش سی و یكم تیر ماه است .

این همایش كه به همت بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس برگزار خواهد شد ، در نظر دارد تا با حضور متفكران ، نویسندگان و علاقمندان به مباحث دفاع مقدس ، با بررسی علمی خاطرات ، به جنبه های نظری موضوع خاطره نویسی دفاع مقدس بپردازد .

این گزارش می افزاید بنا به فراخوان دبیر خانههمایش ، صاحب نظران و متفكران عرصه تاریخ و ادبیاتباید مقالات خود را درمحور های، مولفه های خاطره نویسی دفاع مقدس ، تاریخچه خاطره نویسی دفاع مقدس ، نقش زمان در خاطرات و خاطره نویسی دفاع مقدس ، نثر و زبان خاطرات دفاع مقدس ، مقایسه تطبیقی خاطره نویسیجنگ ایران با سایر جنگ ها ، خاطره نویسی و سینمای دفاع مقدس ، فرهنگ سازی و خاطره نویسی دفاع مقدس ، مطبوعات و خاطره نویسی دفاع مقدس و دیگر موضوعات اعلام شده ارائه دهند.

دبیر خانه این همایش از بیستم اردیبهشت آغاز به كار كرده استكه تا كنون بیش از سی مقاله بههمایش ارائهشده است . پایان زمان دریافت مقالات برای ارائهدر اولین همایش علمی خاطره نویسی دفاع مقدس،سی و یكم تیر ماه است .

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo