شهید آوینی


فعالیت بیش از 2000 مرکز فرهنگی در کشور
دبیر هیأت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی گفت: حدود دو هزار و هشتصد و نود و چهار مركز فرهنگی، هنری در كشور فعالیت می‌كنند كه از ین تعداد 247 موسسه در تهران و مابقی در شهرستان‌ها هستند.

یدالله سبحانی،دبیر هیأت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی در یك نشست مطبوعاتی در جمع خبرنگاران گفت: پس از تهران به ترتیب اصفهان، مازندران، خراسان و قم بیشترین موسسات فرهنگی و هنری را دارا هستند.
وی خاطر نشان كرد: موسساتی كه در امر پژوهش فعالیت می‌كنند به شرط عدم مزاحمت بری اطرافیان، می‌توانند در اماكن مسكونی دیر شوند.
سبحانی با اشاره به ینكه ما در بخش‌هی مختلف هنر و فرهنگ نیازمند توسعه در حجم انبوه هستیم ، گفت: تولید انبوه در بخش‌هی مختلف فرهنگ و هنر باعث می‌شود تا ما شاهد طرح‌هی نوین در بخش‌هی مختلف فرهنگ باشیم. براساس همین دیدگاه و مطابق مصوبه شوری عالی انقلاب فرهنگی در سال 75 ، موسسات فرهنگی و هنری بری اولین بار تأسیس شدند.
دبیر هیأت رسیدگی به امور مراكز فرهنگی افزود: جیگاه مراكز فرهنگی، هنری در برنامه چهارم توسعه لحاظ شده است كه ما امیدواریم با مشخص شدن ین جیگاه، بخشی از وظیف وزارت ارشاد در امر آموزش به آنها سپرده شود.
سبحانی تأكید كرد: ریاست هیأت نظارت بر ین موسسات بر عهده وزیر ارشاد و فرهنگ اسلامی و چند نفر از معاونین از جمله معاون مطبوعاتی ، هنری ، سینمیی و 3 نفر از كارشناسان فرهنگی كشور است.
وی در مورد تلاش‌ها و تحولات انجام شده در زمینه صدور مجوز بری مراكز فرهنگی و هنری تصریح كرد: در گذشته صدور مجوز در مدت طولانی انجام می‌گرفت و گاهی دو سال به طول می‌انجامید، اما اكنون ین زمان به 4 ماه تقلیل یافته است.
سبحانی ادامه داد: تقویت موسسات فرهنگی مربوط به استان‌ها و مقبولیت بیشتر بری متقاضیان خانم بری یجاد موسسه فرهنگی، از دیگر فعالیت‌هی انجام شده در ین زمینه است.
وی در مورد میزان تخلفات صورت گرفته در تأسیس موسسات فرهنگی و هنری اظهار داشت: میزان تخلفات در ین زمینه بسیار كم است. چنانچه در سال گذشته فقط یك مورد تخلف صورت گرفت كه در ین ارتباط ما اول تذكر شفاهی و سپس كتبی دادیم و پس از آن پرونده را به هیأت نظارت فرستادیم و آنها آن را به قوه قضائیه ارجاع دادند.
سبحانی صلاحیت علمی، تخصصی و تجارب كافی با موضوع فعالیت را از جمله شریط لازم بری صدور مجوز به مراكز فرهنگی و هنری دانست و تصریح كرد: از دیگر شریط لازم بری صدور مجوز، تابعیت جمهوری اسلامی، دارا بودن 25 سال و متأهل بودن و یا حداقل 27 سال سن در مورد اشخاص مجرد، داشتن مدرك كارشناسی و یا معادل آن به تشخیص مراجع، انجام خدمت وظیفه عمومی و یا معافیت دائم است.

وی افزود: نداشتن سوء پیشینه كیفری موثر و برخورداری از حسن شهرت، محجور نبودن و عدم ورشكستگی به تقلب و تقصیر، داشتن امكانات كافی مناسب به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و داشتن سابقه فعالیت در موسسات و مراكز فرهنگی از دیگر شریط صدور مجوز بری تأسیس مراكز فرهنگی و هنری است. 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo