شهید آوینی


تبعات شكست مقابل چك:پرچم هلند به آتش كشیده شد
خشم مردم هلند از شكست غیرقابل هضم تیمشان مقابل جمهوری چك به خاطر اشتباهات مربی این تیم به حدی بود كه آنها دست به آشوب زدند.

هواداران خشمگین هلند در این كشور و در شهر فینندال، پرچم این كشور و پیراهن تیم ملی آن را به آتش كشیدند، كه در این راستا پلیس یك جوان 24 ساله را دستگیر كرد. همچنین در درگیری های به وجود آمده بین آشوبگران و پلیس، آنها در آویه رو پرتغال اقدام به پرتاب سنگ و بطری به سمت نیروهای امنیتی نمودند.

جالب است بدانید كه عده ای از هلندی های حاضر در پرتغال برای خرید بلیط بازگشت دیك ادووكات به كشورش، مبالغی را جمع كرده اند!

منبع: خبرگزاری ورزشی

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo