شهید آوینی


دمشق‎ میزبان‎‎‎ همایش‎ زن مسلمان
در آستانه‎‎ سالروز میلاد فرخنده حضرت‎ زینب‎ كبری (س‎) همایش‎ زن‎‎ مسلمان و اولویت‎ های‎ نواندیشی‎ ، اصلاح‎ و رشـد در منـطقـه‎ زینبیه‎ دمشق‎ آغاز شد.

سخنرانان‎ دیشـب‎ (شنبه‎ شب‎) در نخستین‎‎ روز این همایـش‎ دو روزه‎ در قالب‎ موضوعاتی‎ مانند مقاومت‎‎ حضرت زینب‎ ( س‎ ) و نقـش‎ بـازدارنـده‎ ایشـان‎ در برابر دشمنان‎‎‎ ، تاثیر بلاغت‎‎ بیان آن حضرت در رساندن‎ پیام‎‎ عاشورا ، بررسی‎ مـفهـوم آزادی‎ و آزادگی‎‎‎ در رفتار سیاسی و اجتماعی بزرگ‎ بانوی‎‎ كربلا، تلاش‎ حضـرت‎ زینـب‎ بـرای سازندگی‎‎ و رشد و ایجاد نهضت‎ احیاگر حسینی ، گوشه‎ هایی‎ از شخصیـت‎ والای‎‎ این‎ بـانـوی بزرگوار را ترسیم‎ كردند.

جایگاه‎‎‎ حضرت‎ زینب‎ (س‎) در عقیده ، فقه و تفسیر ، زن‎‎ و نقش‎ تبلیغی‎ ایشـان و الگـو برداری‎‎ از آن‎‎ حضرت‎ به‎ عنوان الگوی انقـلاب‎ و آزادگی‎‎ از دیگر موضوعات‎ سخنرانی در این‎ همایش‎ بود.

در روز دوم‎ همایش‎ نیز قرار است‎ سخنرانانی‎ از ایران‎‎ ، سوریه‎‎ ، مصر و لبنان دربـاره فضایل‎ خانوادگی‎ حضرت‎ زینب‎ (س‎) ،نقش‎ ایشان‎‎‎ در هویـت‎ بـخشی‎ بـه‎ زن مسـلمـان و مسئولیت‎ سنگین‎ پیام‎ رسانی‎ بزرگ‎ " بـانـوی‎ شام‎ " مطالبی‎ را بیان‎ كنند.

در این‎ همایش‎ دو روزه‎ شماری‎‎ از شخصیت‎ های دینی‎‎‎ ، دانشگاهی و سیاسی شیعه‎ و اهل‎ تسنن‎ و مسیحی‎ از كشورهای‎ سوریه‎ ، لبنان‎ ، مصر و ایران‎ از جمله‎‎ آیـت‎ اللـه سیـد مجـتبی‎ حسینی‎ نماینده‎ مقام‎‎ معظم رهبری‎ و محمدرضا باقری‎‎ سفیر جمهوری اسلامی‎ ایران‎ در سوریـه‎ ، وزیر و معاون‎ وزیر اوقاف‎ سوریه‎ ، وزیـر آموزش‎ عالی‎ سوریه‎ ، رئیس‎ و اعضای‎ تولیـت‎ حرم‎ مطهر حضرت‎ زینب‎ كبری‎ (س‎) شیخ‎ حسیـن‎ سحاده‎ و شیخ‎ مجاهد عبدالكـریـم‎ عبیـد از علمای‎ لبنانی‎ حضور داشتند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo