شهید آوینی


مراسم‎ سالگرد شهيد چمران‎ در دهلاويه

بیست‎‎ و سومین سالگرد شهادت سردار سرافراز اسلام‎ دكتر مصطفی‎ چمـران‎ دیشـب‎ ( پنجشنبه‎‎ ) در دهلاویه برگزار شد .

در این‎ مراسـم‎ رئیس‎ شورای‎ اسلامی‎‎ شهر تهران‎ در سخنانی به‎ ابعاد شخصیتی‎‎ و مبارزاتی ایـن‎ شـهیـد در داخل‎ و خارج‎ از كشور پرداخت‎‎ و گفت : شهید چمران‎ همواره‎‎ در راه خدا و برای‎ خـداگـام‎ بر می‎‎ داشت‎ و از هیچ‎ تلاش‎ و كـوششی بـرای‎ ترویج‎ فرهنگ‎ دینی‎‎ و معنوی‎ دریغ نمی كرد.

چمران‎‎ افزود : شهید مصطفی‎‎ چمران با روحی متعالی‎‎‎ و عقاید مذهبی در حـالی دردوران‎ دفاع مقدس‎ پای‎ به‎ سرزمین‎‎ خوزستان گـذاشـت‎ كـه‎ از خـدای‎‎ خـود خـواسـت‎ تـا وی را بـا عاشورائیان‎ محشور كند .
وی‎ گفت‎‎‎ : هم‎ اكنون‎‎ ما ملت ایـران رسـالـت سنگینی‎ در قبال‎ پاسداری‎ از خون‎‎ شهیدان و حفظ نظام‎‎ مقدس‎ جمهوری‎ اسلامی‎ داریم و این‎ امر خطیر را هرگز نباید فراموش‎ كرد .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo