شهید آوینی


نام خدا از پیش نویش قانون اساسی اتحادیه اروپایی حذف می شود
ایرلند كه ریاست دوره ای اتحادیه اروپا رابرعهده دارد امروز پیشنهاد كرد كه كلمه خدا از پیش نویس قانون اساسی جدید اروپا حذف شود .

به نقل از خبر گزاری فرانسه ، این پیشنهاد برغم فشار كشورهای عضو كلیسای كاتولیك برای ذكر موضوع ارثیه مسیحیان اروپا در قانون اساسی جدید اروپا ذكر شده است .

ماه گذشته هفت كشور جمهوری چك ، ایتالیا ، لیتوانی ، مالت ، لهستان ، پرتغال ، و اسلواكی ماه گذشته طی نامه ای به ریاست اتحادیه اروپا تقاضا كردند كه مقدمه قانون اساسی تغییر كند

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo