شهید آوینی


گروه مدافع حجاب رسماً در لندن اعلام موجوديت كرد
يك گروه جديد متشكل از شبكه‌اي از سازمان‌هاي انگليسي و بين المللي براي دفاع از حقوق زنان مسلمان براي پوشيدن حجاب روز گذشته به طور رسمي در لندن اعلام موجوديت كرد.

به نقل از پايگاه اينترنتي اسلام آن لاين، انجمن حمايت از حجاب با برگزاري يك كنفرانس مطبوعاتي در "هاوس آف كومونز" آغاز به كار كرد.
در اين كنفرانس مطبوعاتي كه قرار بود شهردار لندن نيز در آن حضور يابد، تعدادي از اعضاي مجلس انگليس و پارلمان اتحاديه اروپا و نمايندگان سازمان‌هاي دفاع از حقوق بشر انگلستان و اروپا حضور يافتند.
راجنارا اختر سخنگوي اين گروه گفت: متاسفانه كن ليوينگستون شهردار لندن نتوانست در اين كنفرانس حضور يابد اما وي از حاميان سرسخت ماست.

گفتني است در حاشيه نشست خبري ديروز از برگزاري كنفرانسي در باره حجاب كه ميزبان آن ليوينگستون، شهردار لندن است، در تاريخ 12 جولاي (22 تير ماه) خبر داده شد.
در اين كنفرانس شخصيت‌هايي چون شيخ يوسف القرداوي و طارق رمادان به عنوان ميهمانان افتخاري حضور خواهند داشت.
اختر مي‌افزايد كه نمايندگاني از سازمان‌هاي مختلف در اروپا و ساير نقاط جهان به اين كنفرانس دعوت خواهند شد.
دراين كنفرانس قرار است كه يك طرح عملي براي آموزش پايه‌اي مردم در مورد حجاب و تعدد و تفاوت فرهنگي ارائه شود.
گفتني است اين اقدامات در حالي صورت مي‌گيرد كه فشار‌هاي دولت فرانسه و برخي ديگر از دولت‌هاي اروپايي در ماه‌هاي گذشته اعتراضات و مخالفت‌هاي مسلمانان را در اين كشور‌ها و ساير نقاط جهان برانگيخت.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo