شهید آوینی


برگزاری دومین كنگره شهدای شمال شرق تهران
دومین كنگره سرداران و 1500 شهید منطقه شمال شرق تهران با حضور مقامات لشگری و كشوری روز یكشنبه سی و یكم خردادماه با همكاری سپاه ناحیه شهید بهشتی ، شهرداری منطقه هشت تهران ، آموزش و پرورش منطقه هشت تهران برگزار می شود .

سرهنگ پاسدار اكبر بختیاری دبیر ستاد كنگره شهدای شمال شرق تهران و جانشین فرماندهی ناحیه شهید بهشتی ضمن بیان این مطلب افزود: امروز نقش محوری شهدا در عرصه فعالیت های اجتماعی سیاسی فرهنگی از جایگاه مهمی برخوردار بوده و ماباید در پاسداشت مقام و منزلت معنوی آنان سعی بسزایی كنیم .

وی كه درنشست خبری این كنگره سخن می گفت افزود : ستاد كنگره شهدای شمال شرق تهران از دو سال پیش فعالیتهای خود را آغاز كرده است و نخستین یادواره شهدای این منطقه نیز در 22 اسفند ماه سال گذشته با حضور 1700 خانواده شهید در محدوده شهرداری منطقه 13 تهران برگزار شد .

دبیر ستاد كنگرهشهدای شمال شرق تهران گفت : در محدوده منطقه ای سپاه ناحیه شهید بهشتی ، شهرداری های منطقه هفت ، هشت و سیزده قرار گرفته كه می تواند در پشتیبانی طرح ها و برنامه های راهبردی این كنگره حائزاهمیت باشد.

ویبا یادآوری اینكه تا به امروز 5500شهید در منطقه شمال شرق تهران توسط كنگره شناسائی شده است افزود : از این تعداد 1500 شهیدبهمنطقه هفت ، 2500 شهیدبه منطقه هشت و 1500 شهیدبه منطقه سیزده مربوط می شود.

بختیاری در پایاناز اجرای طرح شناسنامه دار كردن شهدای منطقه خبر داد و گفت : با اجرای این طرح برای هر شهید منطقه شناسنامه ای تهیه خواهد شد كه در آن مشخصات كامل شهید اعم از محل تولد ، محل عملیات ، محل شهادت و دیگر مشخصات فردی درج و همراه با عكس های وی جمع آوریمی شود.

بر اساس این گزارش در ادامه نشست خبری احمدی مسئول ایثارگران منطقه هشت تهران اظهارداشت : امسال بسیج دانش آموزی و شاهد مدارس تحت پوشش این منطقه برای بازگو كردن و شناساندن نقش شهدای دفاع هشت ساله ، برنامه های خاصی را اجرا كرده اند .

ویطراحی جایگاه برگزاری كنگره ، تهیه بروشور و پوستر تبلیغاتی را از دیگر برنامه های آموزش و پرورش منطقه هشت تهران خواند و گفت : شناساندن اندیشه شهدا به نسل جوان و نوجوان در پرورش استعدادهای درخشان آنان در دفاع از ارزش های مقدس جامعه و نظام از اهمیت خاصی برخوردار است.

منبع:خبرگزاری مهر

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo