شهید آوینی


اسراییل به دنبال ایجاد مخفیگاه در مرز لبنان

روزنامه «البیان» به نقل از یك مقام نظامی لبنانی از نقض حریم هوایی جنوب لبنان تا بیروت توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی و خاكبرداری بلدوزرهای این رژیم در مناطق گسترده‌ای از زمین‌های لبنانی هم مرز با سوریه، خبر داد.

به نقل از روزنامه «البیان» ـ چاپ امارات ـ این مقام مسؤول اظهار داشت، جنگنده‌های اسراییل روز شنبه، حریم هوایی جنوب لبنان تا بیروت را نقض كردند و خاكبرداری گسترده‌ای را در مناطق مرز «آبی» واقع در لبنان كه در طول مرزهای سوریه است، آغاز كردند.

یك مقام لبنانی افزود، خاكبرداری اسراییل با هدف ایجاد مخفیگاه‌هایی در این محدوده است كه توپخانه‌های اسراییلی در این مخفیگاه‌ها جای داده شوند.

 
Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo