شهید آوینی


برگزاری همایش‎ اسلام در قرن بیست و یكم در استانبول
همایش‎ «اسلام‎‎ در قرن‎ بیست‎ و یكم» در شهر استانبول‎ تركیـه‎ گشـایــش‎ یافت‎.ایـن‎ همایش‎ دو روزه‎‎ در آستانـه نـشسـت‎ وزیـران‎ امور خارجه‎ كشورهای‎ عضو سازمان‎ كنفـرانـس‎ اسلامی‎‎ به‎ میزبانی مركز مطالعات‎ استراتژیك‎ وزارت‎‎ خارجه‎‎‎ تركیه بر پا شده است.

سی‎ و یكمیـن‎‎ اجـلاس‎ وزیـران امـور خـارجـه‎ كشورهای‎ عضو سازمان‎ كنفرانس‎ اسلامی‎ از روز دوشنبه‎‎‎ آینده به مدت‎ 3 روز در استـانبـول‎ برگزار می‎ شود. دراین‎‎ همایش‎ اندیشمندانی‎ ازكشورهای‎ ایران اردن، تونس‎ ، مراكش، مالزی‎، سنگـال، عـراق‎ عربستان‎‎‎ سعودی،‎ ازبكستـان، قـرقیـزستـان، لبنان‎ و تركیه‎ شركت‎ دارند. نتایج‎ حاصل‎ از مباحث این‎ همایش‎ به‎ نـشسـت‎ وزیران‎‎ امور خارجه‎ كشورهای‎ عضـو سـازمـان كنفرانس‎ اسلامی‎ ارائه‎ خواهد شد.

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo