شهید آوینی


آمریكا میزبان بیشترین صفحات قرآنی دراینترنت

در دنیای كنونی ، كتاب مقدس ما « قرآن كریم » تنها برای ما مسلمانان قابل احترام نیست ،بلكه هر پژوهشگر بی‌طرفی در دنیا به كتابی كه بیش از یك میلیارد نفر به آن احترام می‌گذارند ، علاقه‌مند می‌شود.

شاهد این مدعا آن است كه بیش‌از 70 درصد صفحات اینترنتی قرآنی به زبان انگلیسی و تنها 17 درصد از آن‌ها به زبان‌های عربی و فارسی هستند.این طبیعی است كه اینترنت به عنوان یك رسانه جهانی،مخاطبان جهانی را درنظر بگیرد وزبان انگلیسی نیز به عنوان پرگوینده‌ترین زبان مسلمانان جهان،بیشترین مطالب درمورد قرآن كریم را به خود اختصاص دهد . كتاب‌های قرآنی به زبان عربی و فارسی حائز رتبه‌های برتر هستند كه در مجموع 91 درصد را به خود اختصاص داده‌اند ، پس از این دو زبان ، كتاب‌های انگلیسی با سهم 4 درصد در رتبه سوم قرار گرفته است .

آمریكا میزبان بیشترین صفحات قرآنی اینترنت است و انگلستان ، رتبه دوم را دارد و هیچ یك از كشورهای اسلامی جزء ده رتبه اول نیستند . از این رو باید هر چه بیشتر به تولید اطلاعات در فضای دیجیتال بها داد كه به همین دلیل دولت در برنامه چهارم توسعه ، توجه جدی به توسعه خط و زبان فارسی در اینترنت كرده و لزوم حمایت از تولیدات ملی و دینی در فضای دیجیتال را در متن برنامه گنجانده است . در كنار رشد شكلی و كمی مطالعات قرآنی ، رشد محتوایی را نیز نباید از نظر دور داشت . وقتی به بررسی كتاب‌های قرآنی می‌پردازیم ، خواهیم دید كه متفكران به هنگام تدوین كتاب علاوه بر مسائل گذشته ، مسائل جدید و مبتلا به جامعه را نیز مورد توجه قرار داده و سعی كرده‌اند از قرآن پاسخ یابی كنند .

بر اساس اطلاعات به دست آمده 38 درصد پاسخ دهندگان گاه گاه به مطالعه قرآن می‌پردازند و در حدود 20 درصد به میزان زیادی قرآن می‌خوانند كه البته در مورد زنان آمار تعداد بیشتری را نشان می‌دهد ، به طوری كه 25 درصد زنان به میزان زیادی قرآن می‌خوانند و البته بیشترین میزان خواندن قران در گروه سنتی 50 سال به بالا ؛ یعنی 34 درصد است . ولی وجود آمار 18 درصدی در گروه سنی جوانان ( 15 تا 29 سال ) و 21 درصد برای میانسالان آمار قابل توجهی است . این آمار نشان دهنده آن است كه اهتمام به قرآن كه جلوه روح و اخلاقی مردم ایران است ، همچنان منبع ارزش‌های فرهنگی ماست .

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo