شهید آوینی


افزایش رو به رشدجمعیت مسلمانان درآمریكا

به گفته یكی از محققان برجسته امور ادیان در آمریكا اگر درصد رشد جمعیت مسلمانان در آمریكا در حد فعلی باقی بماند ، تا 17سال دیگر ، در چندین شهر بزرگ آمریكا جمعیت مسلمانان بیشتر از جمعیت مسیحیان مي‌شود . كارل الیس ، محقق امور ادیان در آمریكا ، در گفت و گو با هفته نامة آمریكایی بی پی نیوز گفت : « جمعیت مسلمانان در آمریكا سالانه 6 درصد رشد دارد و 80 درصد از این رشد ، به افرادی مربوط مي‌شود كه از مسیحیت به اسلام مي‌گروند و تنها 20 درصد مربوط به مسلمانان مهاجر است . »

نویسندة كتاب « اسلام در آمریكا » در ادامه افزود : « درصد گرایش به اسلام در میان دانشجویان و زندانیان سیاهپوست و همچنین در شهرهای بزرگ بیشتر است . » وی گفت : « زمانی بود كه هیچ كس حتی فكر نمي‌كرد آسیای صغیر یا شمال آفریقا مسلمان شوند ؛ زیرا این مناطق از مراكز مهم مسیحیت بودند . به همین ترتیب ، اینكه آمریكا روزی به یك كشور مسلمان تبدیل شود ، دور از انتظار نیست . » وی مي‌افزاید :« یكی از دلایل گرایش مسیحیان به اسلام این است كه اسلام بر خلاف مسیحیت به مسائل اجتماعی و فرهنگی پیروان خود ، اهمیت ویژه‌ای مي‌دهد.»

وی مي‌افزاید : « كلیسای مسیحیان ، كلیسایی اروپایی مسلك است ؛ به این دلیل بسیاری از سیاهپوستان آمریكا ، كلیسا را متعلق به خود نمي‌دانند . سابقه تاریخی نژاد پرستی سفید پوستان نیز به این مساله دامن مي‌زند . در مقابل ، اسلام پرچمدار برابری نژادهای مختلف است . » این محقق امور ادیان مي‌افزاید : « مبلغان مسیحی مي‌گویند ، مسیح پسر خداست و این مساله برای بسیاری قابل قبول نیست . در مقابل اسلام مسیح را یكی از پیغمبران بزرگ خداوند مي‌داند و به وی بسیار احترام مي‌گذارد . »

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo