شهید آوینی


شهرداری موزه دفاع مقدس را احداث می‌كند
بزودی موزه دفاع مقدس توسط شهرداری تهران احداث می‌شود.

با توافق میان بنیاد حفظ آثار و ارزشهای دفاع مقدس، ستاد كل نیروهای مسلح و شهرداری تهران، موزه دفاع مقدس، در اراضی عباس‌آباد تهران راه‌اندازی می‌شود. براساس همین گزارش، شهرداری، ارائه زمین و ساخت موزه دفاع مقدس را بر عهده دارد و طراحی و نظارت بر ساخت و اعطای بودجه آن از سوی دولت و از طریق بنیاد حفظ آثار انجام می‌شود.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo