شهید آوینی


تأسيس 2 حوزه علميه در كربلا پس از سقوط صدام 

عمليات ساختمان دو حوزه علميه سيدالشهداء و بانوان و مسجد فدك حضرت زهرا(س) به سفارش آيت‌ا... عظمي سيد صادق حسيني شيرازي و زير نظر شيخ عبدالكريم حائري در كربلا آغاز شد.

به نقل از يك پايگاه خبري شيعي، اين دو مركز در راستاي برگرداندن شهر كربلا به گذشته درخشان علمي و ديني‌اش احداث مي‌شوند. اين پايگاه در ادامه به نقل از آيت‌ا... شيخ عبدالكريم حائري افزود: اين برنامه شامل ساخت يك مسجد و دو حسينيه مي‌شود كه يكي از اين حسينيه‌ها به بانوان و ديگري براي برپايي مراسم ديني استفاده خواهد شد.

گفتني است پس از تخريب 26 حوزه علميه شهر مقدس كربلا در دوره حكومت صدام حسين، ساخت اين مراكز گام مهمي براي درخشش دوباره كربلا در زمينه علوم ديني است.

منبع: خبرگزاری قرآنی ایران

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo