شهید آوینی


سفر اروپائی بوش شروع شد

جورج بوش از امروز سفرش به اروپا را آغاز مي‌كند او در نظر دارد در مراسم بزرگداشت ورود نيروهاي متفقين به خاك فرانسه در جنگ جهاني شركت كند.
در همين حال رييس جمهور آمريكا در سخنراني براي فارغ‌التحصيلان دانشكده‌ نيروي هوايي آمريكا مدعي شد جنگ امريكا با تروريسم نبردي ميان آزادي و استبداد ، است.او گفت بهترين شيوه دفاع از آمريكا، باقي ماندن در حالت تهاجمي است.

به گزارش بي.بي.سي رييس جمهور آمريكا هم چنين جامعه‌ي بين‌المللي را ترغيب كرد با پشتيباني از پيش نويس قطعنامه‌ پيشنهادي آمريكا و انگليس در شوراي امنيت سازمان ملل در مورد انتقال قدرت در عراق ، از سياست آمريكا در عراق حمايت كنند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo