شهید آوینی


مرقد مطهر امام (ره) امروز غرق در عزا است
حرم مطهر بنيانگذار جمهوری اسلامی ايران در پانزدهمين سالگرد آن امام همام غرق در عزا و ماتم است.

ملت ديندار و هميشه‌ در صحنه ايران در سالروز پانزدهمين سالگرد آن بزرگ‌مرد تاريخ و رهبر و ناجی خويش از اقصي نقاط كشور به صورت كاروانها و هيات‌هاي دسته‌جمعي و خانوادگي و بعضا با پاي پياده از ديروز در حرم مطهر حضرت امام (ره) حضور يافته‌اند تا بار ديگر عشق، ايمان، وفاداری و اعتقاد خود به نظام و انقلاب و انديشه‌های رهبر كبير انقلاب و جانشين او را به اثبات برسانند.

بر اساس اين گزارش، در آستانه پانزدهمين سالگرد ارتحال بنيانگذار جمهوري اسلامي ايران، روساي سه قوه، بيت معظم حضرت امام (ره)، كسبه، فرهنگيان، شخصيت‌هاي سياسی و لشكری و ديگر مسؤولين كشوری در مرقد اما(ره) حضور يافته و به عزاداری مشغول هستند.

سيد حسن خميني سرپرست توليت آستان حرم مقدس امام در ابتدای اين مراسم سخنرانی كرده و تا لحظاتی ديگر مقام معظم رهبری در جمع عزاداران عاشق سخنرانی خواهند كرد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo