شهید آوینی


سه فیلم كوتاه در باره شخصیت امام (ره) در دست تولید است‎
 
سه فیلم كوتاه تحت عناوین رد پای امام (هومن ربیعی) همسفر خورشید (حمیدرضا صفار) و یوسف (حسین خضوعی) در مورد شخصی حضرت امام خمینی در حال تولید است.

به نقل از روابط عمومی انجمن سینمای جوانان ایران، به دنبال فراخوان عمومی انجمن سینمای جوانان ایران و دفتر تنظیم و نشر آثار حضرت امام ره موسسه سینمایی عروج فیلم، در مورد تولید فیلم‌های كوتاه با محوریت ابعاد مختلف شخصیت حضرت امام خمینی، تاكنون تعداد 60 عنوان طرح و فیلمنامه به واحد تولید انجمن ارائه گردیده است.
براساس این گزارش، انجمن سینمای جوانان ایران آمادگی خود را برای پذیرفتن طرح‌ها، فیلمنامه‌ها و آثار مربتط با حضرت امام اعلام داشته و از عموم هنرمندان فیلمساز دعوت به عمل می‌آورد تا به منظور ارائه طرح‌های خود، به نشانی تهران، خیابان سهرودی شمالی، میدان شهید قندی، شماره 17 طبقه دوم، واحد تولید مراجعه كنند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo