شهید آوینی


ثبت نام از داوطلبان برای انجام عملیات شهادت طلبانه علیه اشغالگران نجف و كربلا

ثبت نام از داوطلبین عملیات استشهادی در تهران با استقبال بی نظیر مردم مواجه شد. به گزارش ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام این ستاد در روز جمعه 8 خرداد ماه بعد از نماز جمعه تهران در محل میدان فلسطین اقدام به ثبت نام از داوطلبان عملیات شهادت طلبانه نمود كه در طی كمتر 3 ساعت . بیش از 2000 نفر داوطلب ، آمادگی خود را برای انجام این عملیات اعلام نمود. این ستاد درباره تركیب سنی داوطلبان آماری ارائه كرد كه بر اساس این آمار سن 25 در صد از داوطلبان زیر 18 سال . 55 در صد بین 18 تا 40 سال و 20 در صد نیز بین 40 تا 80 سال می باشد.

مسئول روابط عمومی این ستاد افزود : در فرم ثبت نام 3 گزینه عملیات استشهادی علیه اشغالگران عتبات عالیات ، علیه اشغالگران قدس شریف و جهت اجرای حكم اعدام سلمان رشدی مرتد كه به تازگی در پناه حمایت آمریكا قرار گرفته است ، مطرح شده بود كه حدود 73 در صد از داوطلبان برای هر 3 گزینه اعلام آمادگی كرده اند .

مسئول روابط عمومی ستاد پاسداشت شهدای نهضت جهانی اسلام در پایان گفت : ثبت نام از داوطلبین عملیات شهادت طلبانه علیه اشغالگران ، در شهرهای بزرگ كشور نیز آغاز خواهد شد و در تهران نیز ادامه خواهد یافت . مسئولین ستاد ، این ثبت نام را در مرحله اول برای انعكاس خشم و انزجار مردم از رفتار وحشیانه اشغالگران و فعال شدن سیاست خارجی كشور و افكار عمومی جهان و در گامهای آینده برای عملیاتی كردن طرح اعزام نیروهای استشهادی ضروری اعلام كردند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo