شهید آوینی


‎آزمايش « ناتو » براي يك جنگ صليبي جديد!


بسم الله الرحمن الرحیم

آمریكا رسما از « ناتو » خواسته است كه در عراق ، نیرو پیاده كند و در آنجا مستقر شود. بدین ترتیب ، تهاجم سازمان یافته غرب علیه دنیای اسلام ، حالت جدی تری به خود می گیرد. « ناتو » مطابق اساسنامه خود ، به اعزام نیرو در خارج از قلمرو جغرافیائی كشورهای عضو ، مجاز نیست . اعزام نیروهای ناتو به افغانستان هم با همین مانع حقوقی مواجه بود و سرانجام قرار شد با مصوبه ای ، نیروهای ناتو بعنوان نیروهای حافظ صلح به افغانستان اعزام شوند. اما در عراق ، مسئله بكلی متفاوتست .
سئوال جدی اینست كه نیروهای ناتو در عراق بایستی در مقابل چه كسانی بجنگند البته ممكن است آمریكا بتواند سایر اعضای ناتو را برای اعزام نیرو به عراق ، باز هم تحت عنوان نیروهای حافظ صلح توجیه كند ، اما واقعیت اینست كه تمامی توجیهات واشنگتن برای ادامه حضور نظامی و اشغال عراق ، از اساس باطل و دروغ از آب درآمده است .
ادعای تلاش برای انهدام سلاحهای كشتار جمعی عراق ، ادعای تلاش برای درهم شكستن باندهای تروریستی در عراق و ادعای ایجاد دمكراسی در این كشور توسط اشغالگرانی كه بجز تجاوز و جنایت هنری ندارند ، بسیار مضحك و غیرقابل باور است . امروزه حتی دیپلماتهای كاركشته آمریكائی هم زبان به انتقاد علنی گشوده اند و علیه سیاستهای جنون آمیز بوش و دستیارانش در عراق ، از جملاتی استفاده می كنند كه با واژه های مورد استفاده مخالفان همیشگی سیاستهای جنگ افروزانه آمریكا در سطح جهانی ، تفاوت چندانی ندارد.
برخی شواهد و قرائن موجود نشان می دهد كه استراتژی جدیدی در اردوگاه « نو محافظه كاران » آمریكا درحال اجرا است كه حتی برخی از بخش های اجرائی هیئت حاكمه آمریكا هم از جزئیات آن بی اطلاع هستند و گاه به مقابله با آن برمی خیزند. اگر ابعاد عظیم خیانتی كه قرار است در عراق به مرحله اجرا گذاشته شود ، بخوبی ترسیم و درك شود ، یقینا به این جمع بندی خواهیم رسید كه فجایع اخیر در كربلا ، نجف ، كوفه و درون زندانهای عراق ، فقط نقطه شروع طرحهای جنون آمیزی است كه قرار است بزودی ولی براساس یك جدول زمانی ، در عراق و سپس در كل دنیای اسلام به مرحله اجرا درآید.
هدف اصلی ، سلطه جهنمی غرب و مشخصا آمریكا بر مقدرات دنیای اسلام است و برای تحقق این مهم ، واشنگتن در بررسی های مستمر خود به این نتیجه رسیده است كه « شیعه » بعنوان « خاكریزی اصلی » بایستی برای همیشه از صفحه روزگار محو گردد و برای تحقق این هدف جنون آمیز بایستی راهكارهای مختلفی در پیش گرفته شود كه نهایتا به اهداف مورد نظر آمریكا دست یابد.
انتشار كتابی تحت عنوان « نقشه ای برای جدائی مكاتب الهی » در آمریكا ، بعنوان اساس دستورالعمل آمریكا در این زمینه ارزیابی می شود. دكتر « مایكل برانت » یكی از معاونین سابق سازمان اطلاعات مركزی آمریكا (سیا) در گفتگوی مفصل و در عین حال وقیحانه ای ، ابعاد استراتژی جدید واشنگتن در این مقوله را تشریح كرده است . او میگوید : « در میان مسلمانان ، شیعیان بیشتر از پیروان سایر مذاهب فعال و پویا هستند.

مطابق یك تحقیق سازمان یافته در این زمینه ، سه محور اساسی برای بررسیهاو هدفگذاریها تعیین شد كه مشخصا عبارتند از :
1 ـ ایجاد درك جدید و به روز راجع به مذاهب مختلف اسلامی
2 ـ ارائه راهكارهای كوتاه مدت برای تبلیغات علیه شیعه و ایجاد انزوا و اختلاف میان خود آنها از یكطرف و میان شیعه و سایر مذاهب اسلامی از طرف دیگر.
3 ـ ارائه راهكارهای دراز مدت جهت از بین بردن شیعه در دنیای اسلام .
مراكز تحقیقاتی در بررسیهای خود به نقاط برجسته فرهنگ شیعه و ابزارهای كارآمد آنها در راه شكل دادن به تحولات سیاسی ـ اجتماعی پرداخته اند و در جمع بندی به این محورها دست یافته اند كه :
الف : قدرت متمركز مذهب شیعه دردست مراجع و روحانیت است .
ب : مراجع شیعه ، پایگاه سیاسی ـ اجتماعی معتبری دارند. با كلام نافذ خود ، نقش تاریخ سازی را ایفا كرده اند.
ج : فرهنگ شیعه دارای ویژگیهای منحصربفردی است كه با توجه به محوریت آن نمی توان هیچ روشی را بر علیه آن به كار گرفت . فرهنگ عاشورا و فرهنگ شهادت طلبی ، هر ساله طی مراسمی در جامعه زنده می شود.
د : بطور مستقیم نمی توان با مذهب شیعه رودررو شد و امكان پیروزی برآن ، بسیار سخت و غیرمحتمل است و باید پشت پرده ، كار كرد. لذا بجای « اختلاف بینداز و حكومت كن » ، سیاست ما « اختلاف بینداز و نابود كن » است .

اما واشنگتن برای تحقق این اهداف نیاز به راهكارهای عملی دارد كه باین شرح فهرست شده است :
حمایت مالی از سخنرانان و مداحان و مجریانی كه بتوانند فرهنگ شیعه را از اساس و از درون ، منحرف و عقاید مردم را سست و متزلزل كنند.
ترویج مسائل انحرافی و خرافی بعنوان اصول فرهنگ شیعه كه نهایتا باعث شود نسل جوان از روحانیت و مذهب شیعه فاصله بگیرد و آنرا یك اندیشه خرافاتی و جاهلانه تلقی كند.
فرهنگ سازی و هویت زدائی از شیعه به گونه ای كه نسل جدید كه كارآئی و فرهنگ شیعه در دوره آیت الله خمینی و در طول دوران انقلاب و جنگ را ندیده ، نسبت به آیت الله ها و عملكردشان بی اعتقاد و حتی بی اعتماد شود.
فراهم كردن زمینه های تضعیف و نابودی فرهنگ آنان به دست خودشان و در نهایت ، تیر خلاص را بر این فرهنگ و مذهب بزنیم . مرور این اندیشه های جنون آمیز ، حتی برروی كاغذ هم تكاندهنده است . اكنون بهتر می توان دریافت كه آمریكا از كشاندن ماجرای اشغال عراق به زورآزمائی در نجف و كوفه و كربلا ، منظور خاصی را دنبال می كند. به خاك و خون كشیدن مردم در این شهرهای مقدس و درهم شكستن قداست حرم امامان شیعه ، یك پدیده تصادفی نیست .
اكنون رسانه های آمریكائی هم این حقیقت بزرگ را كتمان نمی كنند كه دستورالعمل شروع درگیری با شیعیان ، بدون اطلاع و هماهنگی « پل برمر » و فرماندهان آمریكائی مستقر در عراق و مستقیما توسط « سیا » از واشنگتن صادر شده است . این بدان معنی است كه سازمان اطلاعات مركزی آمریكا مستقیما « هدایت عملیات ضدشیعه » در عراق را برعهده گرفته و سرگرم اجرای قسمت جدید آن است .
برادران اهل سنت بدانند كه پس از كسب موفقیت های اولیه برای تضعیف شیعه ، نوبت آنان هم خواهد رسید و فردا شاهد هتك حرمت مدینه پیامبر(ص ) و حرم امن الهی در مكه خواهیم بود. از دیدگاه دشمن ، این یك « آزمایش » است كه اگر نتیجه ها مطابق میل دشمنان اسلام بود ، دور جدیدی از جنگ های صلیبی برای تصاحب و تصرف و حاكمیت مطلق صلیبی های شرور بر سرزمین ها و گلوگاههای استراتژیك دنیای اسلام را شاهد خواهیم بود.
دنیای اسلام بداند كه این یك تهاجم محدود ، علیه یك مذهب خاص نیست بلكه نقطه شروع برای « فتح خاكریز اول » است كه نهایتا قرار است قلب منطقه نفت خیز دنیای اسلام برای همیشه به تصرف صلیبی های اشغالگر درآید. قرار است سفارت آمریكا در عراق با 5 هزار كارمند بعنوان بزرگترین سفارتخانه آمریكا در جهان از ماه آینده فعالیت خود را آغاز كند. روشن است كه برای اداره یك سفارتخانه معمولی به چنین تركیب خاص جمعیتی نیاز نیست بلكه سفارت آمریكا در عراق بدین ترتیب قرار است سرفرماندهی ارتش آمریكا در خاورمیانه و مركز ثقل فعالیت های آینده آمریكا برای تحقق چنان هدفی در كل خاورمیانه باشد و عراق ، فقط خاكریز اول است . اشغالگران سعی دارند اراده ضداشغالگری شیعه را در عراق درهم بشكنند تا در قدمهای بعدی ، خاكریزی های بعدی ، شاید هم بی هیچ مقاومتی به تصرف صلیبی های جدید در آیند و چنین مباد.

روزنامه جمهوری(83/3/10)

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo