شهید آوینی


بزرگترين‎‎ قرآن كريم‎‎ در موزه‎ قم ‎

يك‎ جلد كلام‎ الله‎‎ مجيد نـفيـس‎ بـه وزن‎ 120 كيلوگرم‎ و به‎‎ قطع‎ سلطاني‎ در موزه آستانه‎‎‎‎ مقدسه حضرت‎ فـاطمـه مـعصومه ( س‎ ) نگهداري‎ مي‎ شود.

مـســئول‎ روابـط عمومي‎ موزه‎‎‎ آستانه مقـدسـه حضــرت‎ فـاطمـه‎‎ مـعصومه ( س‎ ) گفـت‎ : ايـن‎‎ قـرآن بزرگترين‎‎ قرآن كريم‎ كتـابـت‎ شـده‎‎ در دوره قاجاريه‎ است‎.

يوسف‎ زاده‎ ابعاد ايـن‎‎ قــرآن را 120 در 72 سانتي‎ متر و تعداد صفحات‎ آن‎ را 587 صـفحـه‎‎ اعلام‎ كرد و افزود : اين‎‎ قـرآن بـه خط نسخ‎ و ترجمه‎‎ فارسي‎ آن‎ به خط نستعلـيـق‎ نگارش‎ شـده‎‎ است‎‎ كه در پايان‎ آيات و حواشي‎ صفـحـات‎ آن‎ به‎ شكـل‎ زيبـايـي‎ بـا آب‎ طلا , لاجورد و شنجـرف‎ ( نوعي‎ رنگ‎ ) تزئين‎ شده‎ است‎. وي‎ گفت‎ : اين‎‎‎ قرآن كه‎‎ نگـارنــده آن مـشخـص‎ نيست‎ دو خيـر در سـال‎ 1330 هـجـري‎ شـمسـي‎ بـه‎‎ اين‎ موزه اهدا كردند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo