شهید آوینی


انتصاب جاسوس سيا و انگليس به رياست عراق‎
تعيين «اياز علوي» 58 ساله از سوي شوراي حاكميت عراق (كه اعضاي آن از سوي آمريكا منصوب شده اند) به عنوان نخست وزير آينده عراق در رسانه هاي سراسر جهان بازتاب نسبتا وسيع داشت.

شبكه تلويزيوني «سي.بي.اس» آمريكا، جمعه شب از اياز علوي به عنوان فردي كه ارتباط تنگاتنگ با سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا و انگلستان دارد و مورد اعتماد آنهاست نام برد و گفت: در حالي كه سازمان ملل هنوز بر اين انتصاب رسما صحه نگذارده بود، جورج بوش رئيس جمهوري آمريكا و «برمر» فرماندار آمريكايي عراق از نخست وزير شدن اياز علوي حمايت و از شخص وي تمجيد كردند. سي.بي.اس گفت: علوي كه يك پزشك اعصاب و از اعضاي حزب بعث و درگير در كارهاي اطلاعاتي عراق بود، در 1971 (33 سال پيش) از اين كشور فرار كرد و در انگلستان با گرد آوردن افسران اخراجي و فراري از عراق و ناراضي از صدام، حزب «پيمان ملي عراق» را تاسيس كرد كه يك بار هم متهم به طرح كودتا بر ضد صدام شد. او شيعه است ولي مذهبي نيست. قرار بود حسين شهرستاني كارشناس هسته اي عراق كه پس از فرار از اين كشور افشاگري هاي متعدد بر ضد صدام و برنامه هاي اتمي او كرده بود نخست وزير شود كه از اين كار انصراف داد. شوراي حكومتي با حضور برمر و در غياب ابراهيمي نماينده سازمان ملل و همچنين احمد چلبي كه از نظر آمريكا افتاده است، اياز را به عنوان نخست وزير تعيين كرد.

علوي ضمن داشتن ارتباط با سازمان هاي اطلاعاتي آمريكا و انگلستان، در طول تبعيد كسب و كار بازرگاني هم داشت و پس از اشغال نظامي عراق به اين كشور بازگشت. شوراي حكومتي، در حالي كه هنوز شوراي امنيت سازمان ملل روي آينده عراق توافق نكرده است، بايد رئيس جمهوري موقت (يك سني) و دو معاون او (يك كرد و يك شيعه) را تعيين كند. اختيارات دولت موقت كه تا انتخابات 31 ژانويه 2005 بايد بر سر كار باشد روشن نيست و دولت آمريكا كه عراق را در اشغال نظامي خود دارد معلوم نيست چقدر اختيار به آن بدهد.

مطبوعات فرانسه در اين زمينه نوشته اند كه عراقي ها تبعيدي هاي بازگشته از خارج را نمي خواهند و مي گويند اين جماعت به علت اقامت طولاني در خارج، دست كم از مشكلات عراقي ها بي خبرند و با داشتن حس انتقامجويي نسبت به مقامات بعثي نخواهند توانست كاري انجام دهند و در صورتي كه در راس كار باشند، آشتي ملي كه راه حل مسائل عراق است تحقق نخواهد يافت. به نوشته اين رسانه ها، ابراهيمي در مورد انتصاب اياز علوي نگران ارتباط طولاني او با «سيا» و «اينتليجنس سرويس» است و ترديد عراقي ها نسبت به او را درك مي كند. اين رسانه ها نوشته اند كه علوي در دهه 1970 در عين حال يك مامور اطلاعاتي دولت وقت عراق بود و اضافه كرده اند كه در تعيين علوي به عنوان نخست وزير موقت عراق، وزارت امورخارجه آمريكا بر وزارت دفاع اين كشور كه از دير زمان با هم رقابت داشتند پيروز شده است، زيرا كه چلبي مربوط به وزارت دفاع بود و علوي با وزارت امورخارجه آمريكا ارتباط داشت. وزارت دفاع آمريكا پس از انتشار عكس هاي شكنجه در زندان ابو غريب در حالت دفاعي قرار گرفته است.

منبع:روزنامه همشهری
83/3/10

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo