شهید آوینی


نیویورك تایمز از نماز خواندن تاكسیرانان در نیویورك می‌گوید
(وقتی جایی برای نماز خواندن نیست)
شما راننده تاكسی در یك شهر بزرگ (نیویورك) هستید كه بسته به مسیری كه پرداخت كنندگان كرایه پیشنهاد می‌كنند در شهر می‌گردید. اما شما مسلمانید و باید پنج بار در روز نماز بخوانید. برای این كار باید وضو بگیرید، رو به شرق بایستید و یك سری اعمال را كه نشانه تسلیم شما به خداست به جای آورید...

اینها جملاتی است كه روزنامه نیویورك تایمز با آن گزارش خود را در مورد رانندگان مسلمان تاكسی‌ها در نیویورك آغاز می‌كند. كسانی كه به گفته این روزنامه در حال حاضر نیمی از جمعیت 40 هزار نفری تاكسیرانان این شهر را تشكیل می‌دهند.
این گزارش می‌افزاید رستوران‌های آسیای جنوبی كه دارای اتاقی برای نماز خواندن هستند از جمله مكان‌هایی است كه رانندگان مسلمان از كشور‌های آسیایی، آفریقایی و خاورمیانه می‌توانند در آنها نماز بگذارند. بعلاوه آنها باید نقشه‌ای از مساجد شهر را در ذهن داشته باشند تا وقتی مسافران آنها را به مسیر‌های گوناگون می‌كشانند بدانند نزدیكترین مسجد به آنها كجاست.
اما با این همه این این افراد نمی‌توانند از یافتن جایی برای نماز مطمئن باشند و بنابر این بسیاری از آنها قالیچه‌ای كوچك را در صندوق عقب ماشین حمل می‌كنند تا در كنار خودرو خود یا در شانه جاده به نماز بایستند.
عمار عبدالمولی یك مسلمان 42 ساله در این باره می‌گوید: در هر كجای شهر كه باشیم جایی برای نماز هست.
اما عمل به وظایف دینی همیشه هم به همین سادگی نیست. یكی از بزرگترین موانع پیدا كردن جایی برای نگه داشتن ماشین، وضو گرفتن و یافتن جایی تمییز برای نماز خواندن است.
ابراهیم خلیل یك مسلمان پاكستانی كه به مدت سه سال است در آمریكا به سر می‌برد، پس از آن كه جایی را برای پارك كردن در نزدیكی مسجد اصلی نیویورك یعنی مسجد مركز فرهنگی اسلام در خیابان 96 یافته ترجیح می‌دهد تا جایش را ترك نكند تا وقت نماز فرابرسد. در همین حال یك مسافر زن مسیری را به ابراهیم پیشنهاد می‌كند، اما ابراهیم عذر می‌آورد كه چون می‌خواهد نماز بخاند نمی‌تواند مسافر ببرد.
ابراهیم می‌گوید بله من 35 دلار را از دست دادم اما اگر خدا بخواهد به شما پول بدهد،خواهد داد. اگر كاری را برای خدا انجام دهیم حتما پاسخش را هم خدا می‌دهد.
برخی از رانندگان مسلمان می‌گویند كه پس از حوادث یازدهم سپتامبر ایستادن به نماز در ملا عام دشوارتر شده و ممكن است خطراتی را متوجه فرد نمازگزار كند، اما عبدالمولی اصلا نگران چنین مسئله‌ای نیست .
او می‌گوید: من در هر كجا كه باشد نماز می‌خوانم و نگران چیزی نیستم، كسی كه از ما محافظت می‌كند خداست.

منبع: خبرگزاری فارس

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo