شهید آوینی


ایرانیان، نابغه‌ترین شهروندان آمریكا
ایرانی‌تبارهای آمریکا، نابغه‌ترین اساتید و دانشجویان در این کشور هستند و نقش قابل توجهی در پیشبرد اهداف اقتصادی این کشور دارند. پایگاه الکترونیکی وزارت امور خارجه آمریکا با اشاره به تحقیقاتی که در انستیتو تکنولوژی ماساچوست (MIT) صورت گرفت، آورده است: بنا بر تحقیقات انجام شده، تعداد آمریکایی‌های ایرانی‌تبار در این کشور بسیار زیاد است و این افراد، در زمره تحصیلکرده‌ترین افراد در آمریکا هستند.

طبق تحقیقات صورت گرفته، از هر چهار نفر آمریکایی ایرانی‌تبار، بیش از یک نفر دارای درجه فوق لیسانس و یا دکتراست و این بالاترین رتبه در میان 67 قومی است که مورد مطالعه قرار گرفته‌اند. این افراد که سهم عمده‌ای در کمک به اقتصاد آمریکا دارند، در تمام دانشگاه‌های آمریکا داری رتبه‌های برجسته هستند؛ به طوری که بیش از 500 نفر از استادان آمریکایی، ایرانی‌تبار هستند. این اساتید در «ام.آی.تی»، هاروارد، استانفورد و دانشگاه جورجیا تدریس می‌کنند.

در بخش دیگری از این تحقیقات آمده است: دلیل آنکه ایرانیان توانسته‌اند بیش از ملیت‌های دیگر در آمریکا موفقیت‌های علمی کسب کنند، این است که اکثریت آنان به دلایل سیاسی و یا اجتماعی کشور خود را ترک کرده و به آمریکا مهاجرت کرده‌اند. در حالی که مردم کشورهای دیگر معمولا به دلیل کسب موقعیت اقتصادی بهتر اقدام به مهاجرت می‌کنند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo