شهید آوینی


تحصن مـردم‎ عـراق در صحن‎‎ حرم‎‎ امام علی‎ (ع)

 

اعضای‎‎ شورای حكومت‎ انتقالی‎ عـراق‎ امروز درتحصن‎ درحرم‎ حضـرت‎ علی‎ "ع" بـرای‎ پایان‎‎‎‎ دادن به‎‎‎ جنگ‎ بین شبـه نظامیان شیعه و نیروهای‎ اشغـالگر شـركت‎ خواهند كرد.
مـردم‎ عـراق‎ امروز از مسجد السهله‎‎ در كوفه تا حرم ‎‎امام علی‎‎ ع در نجف‎ راهپیمایی خواهند كرد و سپـس‎ در صحن‎‎ حرم‎‎ امام علی‎ ع تحصن خواهند كرد تا بحران‎‎ شهرهای‎ مقدس‎ شیعه‎ نشین حل‎ شود.
اعضای‎‎ شورای حكومت‎ انتقالی‎ عـراق‎ نیـز در این‎‎ تحصن شركت‎ خواهند كرد. سخنگوی‎‎ احمد چلبی‎ برگزاری تـحصـن‎ در حـرم‎ امام‎ علی‎ (ع) را برای‎ حل‎ بحران‎ به ‎‎وجود آمده تایید كرد.
مردم‎ خشمگین‎‎ و متاثر شهر كاظمین سه‎‎ شنبه شب‎ با تجمع‎ درحرم ‎‎‎‎امام موسی‎ كاظم "ع" و امام جواد"ع"، بی‎‎‎حرمتی به‎ حرم‎‎ مطهرامام علی "ع" را درنجف ‎‎اشرف محكوم‎ كردند.

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo