شهید آوینی

 
هشتم خرداد، بهترین زمان برای تعیین قبله

یك استاد ستاره‌شناسی از دو پدیده مهم نجومی در خرداد ماه خبر داد.

به نوشته روزنامه «قدس»، دكتر تقی عدالتی گفت: عرض جغرافیایی مكه ـ 21 درجه ـ در روز هشتم خرداد امسال، در ساعت 48/13 دقیقه به وقت ایران ـ كه برابر با اذان مكه است ـ درست با میل آفتاب برابر مي‌شود. در نتیجه در هر كجای نیم‌كره شمالی از جمله ایران كه باشیم، اگر شاخصی را به زمین فرو ببریم، ادامه سایه شاخص، جهت قبله را به ما نشان مي‌دهد. این پدیده در روز 26 تیر ماه سال جاری نیز دوباره رخ مي‌دهد.

دكتر عدالتی افزود: همچنین در روز 19 خرداد، تقریبا از ساعت 5/9 صبح تا 5 عصر، شاهد عبور سیاره زهره از مقابل خورشید خواهیم بود كه لكه سیاهی به اندازه یك سكه پنج‌ریالی را با چشم غیرمسلح روی قرص خورشید مشاهده خواهیم كرد. این واقعه تقریبا هر 122 سال یك بار رخ مي‌دهد.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo