شهید آوینی

 
محكومیت‎‎ حمله ‎‎به حرم‎ مطهرحضرت علی‎ (ع)
دفتر تبلیغات‎ اسلامی‎ حوزه‎‎ علمیـه قـم با صدور بیانیه‎‎‎ای‎ حمله اشغالگران‎ عراق‎ بـه حریم‎ مقدس‎ علوی‎ و كشتار مسلمانان‎ به‎‎ ویژه شیعیان‎ را محكوم‎ كرد.

دراین‎ بیانیـه با محكوم‎‎ كردن‎ حمله‎‎ به حرم مطهرحضرت‎ علی‎ (ع)، آزادگان‎‎‎ و مسلمانان سراسر جهـان بـه‎ واكنش‎ شـایـستـه‎ درمقـابـل‎ ایـن‎ جنـایـت‎ فراخوانده‎‎ شده اند.

دفترتبلیغات‎ اسلامی‎‎ حوزه علمیه قم‎ شیعه كشی و هتك‎ حرمت‎‎ مقدسات اسلام‎ را فـوران‎ كینـه‎ چندین‎ ساله ‎صهیونیستهای‎‎ دیو صفت‎ و آمریكـای خون‎ آشام‎ دانسته‎‎ و تاكید كرده است‎ بـایـد هرچه‎ زودتر برای‎ مهار آنان‎ اقدام‎ كرد.

دفتر تبلیغات‎ اسلامی‎ حوزه‎‎ علمیه قم‎ دربخش‎ دیگری‎ از این‎ بیانیه‎‎‎ با اشـاره بـه هـدف‎ آمریكا در اقدام‎‎ برضد اسلام به‎‎ ویژه تشیع‎ واكنش‎ مناسب‎ متـولیـان‎ امـر را در دفـاع جانانه‎ از حریم‎ ولایـت‎‎ و امـامـت كبـری‎ را خواستار شده‎ است‎ .

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo