شهید آوینی

 
به درخواست آمریكا برای هفتمین بار عضویت ایران در WTO رد شد

تقاضای عضویت جمهوری اسلامی در سازمان تجارت جهانی، برای هفتمین بار رد شد. ایران برای هفتمین بار عضویت در این نهاد مهم اقتصادی جهان را درخواست كرده بود.

سازمان تجارت جهانی كه 147 كشور در آن عضویت دارند، بزرگ‌ترین مركز اقتصادی جهان است كه مقررات تجارت بین‌المللی را وضع می‌كند. درخواست عضویت جمهوری اسلامی برای الحاق به سازمان تجارت جهانی این بار هم مانند دفعات پیشین با مخالفت آمریكا در شورای عمومی این سازمان رد شد و نتوانست رأی لازم را كسب كند.

مخالفت آمریكا با درخواست ایران برای پیوستن به سازمان تجارت جهانی در حالی صورت گرفت كه كشورهای دیگر به ویژه كشورهای اروپایی و آسیایی، خواستار پذیرش تقاضای عضویت ایران شدند. گفته می‌شود، اتحادیه اروپا با حمایت كامل از درخواست ایران برای الحاق به سازمان تجارت جهانی، خواستار بررسی این موضوع خارج از حیطه سیاسی شد.

به گفته محمد شریعتمداری، وزیر بازرگانی جمهوری اسلامی، ایران اكنون درخواست كرده است كه به عنوان عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی پذیرفته شود. وی اظهار امیدواری كرد، این پیشنهاد ایران پذیرفته شود و این كشور بتواند، از مزایای عضو ناظر در سازمان تجارت جهانی بهره بگیرد.

از سوی دیگر و با وجود اینكه دولت جمهوری اسلامی در سال‌های گذشته به طور فعال خواهان عضویت در سازمان تجارت جهانی بوده است، اما در ایران نه بین كارشناسان و نه بین مقامات بلندپایه حكومتی بر سر عضویت بر سر این نهاد مهم اقتصادی جهان هنوز یگانگی نظر وجود ندارد. در حالی كه مخالفان پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی، عضویت ایران در این نهاد را باعث سلطه اقتصاد جهانی در این روند ارزیابی می‌كنند، موافقین می گویند پیوستن ایران به این نهاد فرصتی است برای توسعه اقتصادی و رشد واحدهای تولیدی ایران در رقابت با اقتصاد جهانی.

همزمان بسیاری از كارشناسان می‌گویند، پیوستن ایران به سازمان تجارت جهانی تا زمانی كه ایران و آمریكا در روابط خود با یكدیگر تجدید نظر نكنند، تقریبا غیرممكن است و حتی پذیرش ایران به عنوان عضو ناظر، با مشكل مواجه خواهد شد.

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo