شهید آوینی
 
هشدار پاپ به نقش تخریبی برنامه های ضداخلاقی رسانه ها در غرب
پاپ « ژان پل دوم » رهبر مذهبی كاتولیكها به مناسبت روز جهانی ارتباطات اجتماعی ، از رسانه های خبری خواست به حقیقت ، ارزشهای خانواده و منافع جامعه احترام گذارند. پاپ در جمع گروهی از مسیحیان در واتیكان گفت : باید قوانین و آیین نامه هایی برای ملزم كردن رسانه ها در این زمینه تصویب شود.

وی در مورد بدآموزیهای تلویزیونی نیز اظهار داشت : والدین وظیفه دارند آنچه را كه كودكان در تلویزیون می بینند كنترل كنند زیرا محتوی برخی برنامه ها ، می تواند خسارتهای سنگینی به خانواده وارد كند. رهبر مذهبی كاتولیكها ، همچنین بر لزوم تعلیم و تربیت معنوی و رشد فرهنگی برای بهره برداری مثبت از منابع ارتباطات و اطلاعات تاكید كرد.

پاپ گفت : با استفاده از فناوری اطلاعات ، بسیاری از خانواده ها می توانند مستقیما به منابع عظیم اطلاعات دست پیدا كنند كه باید از این امكان برای آموزش ، تربیت ، ارتقای فرهنگ و رشد معنوی استفاده كرد. وی اظهار داشت : از سوی دیگر ، رسانه های ارتباطی با عملكرد نامناسب از جمله برنامه های نامطلوب می توانند خسارت سنگینی مانند دوری از خانواده ، زندگی ، مذهب و معنویت را به جامعه وارد كنند.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo