شهید آوینی
 
   ظهور یهودیت اصلاح شده
هفته‌نامه معتبر «ژورنال ملی» در شماره 23 آوریل 2004، مقاله‌ای به قلم پل استاروبین، تحت عنوان «تجدیدنظر در مورد صهیونیسم» به چاپ رسانده است. به گزارش بنیاد غرب‌شناسی، نویسنده كه یهودی و در نیروهای مسلح ذخیره رژیم صهیونیستی بوده است، اینك به مكتب «یهودیت اصلاح شده» پیوسته و با استفاده از تجارب و مجموع مصاحبه‌هایی كه در فلسطین اشغالی انجام داده، این پرسش را مطرح می‌نماید كه آیا صهیونیسم یك اشتباه عظیم برای یهودیان بوده است؟

نامبرده با استفاده از تجارب و مجموع مصاحبه‌های خود نتیجه می‌گیرد كه سرزمین اسراییل ـ كه نتیجه ملی‌گرایی و قبیله‌گرایی قرن 19 و 20 اروپاست و بر اساس سرزمین جغرافیایی تعریف می‌شود ـ روح جهان‌شمول و الگوساز یهودیت را تحت‌الشعاع قرار داده است. نویسنده در پایان نتیجه می‌گیرد كه آمریكا، سرزمین موعود بهتری برای «یهودیان جدید» بوده و هست كه توانسته به جای حذف و تحدید مهاجران، نسبت به استحاله و پذیرش آنها اقدام نماید.

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo