شهید آوینی
 
نامه‎‎ تشكر دکتر علی لاریجانی‎ به رهبرمعظم‎ انقلاب‎ 
رئیس‎ سازمان صدا و سیما در نامـه‎ ای‎ به‎‎ رهبر معظم‎ انقلاب‎ اسلامی‎ از حسن‎ توجه معظم‎ له‎‎‎‎ به مجموعه رسانه ملی‎ و رهنمودهای‎ هدایتگرانه‎ ایشان‎ تقدیر و تشكر كرد.
متن‎ كامل‎ نامه آقای‎ لاریجانی‎ به‎ این‎ شرح‎ است‎:

بسم‎‎ الله‎ الرحمن‎ الرحیم
محضر رهبر بزرگوار و معزز انقـلاب‎ اسـلامی‎ حضرت‎‎‎ آیت الله‎‎‎ خامنه ای‎ دامت بركاته.
با سلام‎‎ و احترام
چه‎‎‎‎‎ بزرگوارانه و كریمانه آمدید ، به گاه وداع این‎‎ شاگرد كوچك‎ مكتبتان كـه‎ بیـش‎ از 10 سال‎ به‎ اشارت‎‎ مقتدایش‎ خدمتگزاری‎ ساحـت فرهنگ‎ و هنر را در رسانه‎ ملی‎ بـرگـزیـد و اگر نبود عنایت‎ مستمر و لطف‎ و دعای‎ مـدام‎ آن‎‎‎ حضرت‎ ، آن آغاز به‎ این فـرجـام‎ نیكـو برای‎ همكاران‎ عزیز در صدا و سیما ختم‎ نمی‎ شد.
آن‎ گونه‎‎‎ كه فرمودید: از عملكرد رسانه ملی‎ رضایت‎ خاطر دارید و در برابر جبهه‎‎ پیچیده و گسترده‎‎‎ رسانه ای‎ رقیبان‎ مهاجـم‎ و سلـطه جو ، صدا و سیما در حراست‎‎ از هویت ملی‎ و فرهنگ‎ عظیم‎ و تمدن‎ ساز اسلامی‎‎ و ایرانی موفق‎ بوده‎ است‎‎ و همین‎ رضایت ( رب‎ ادخلنی‎ مدخل‎ صدق‎‎ و اخرجنی‎ مخرج‎ صدق ) را تفسیر و همه‎‎‎ سختی‎ ها و مشقت‎ ها را در این‎ دهه بـه آرامش‎ و حلاوت‎ بدل‎ نمود.
از لطف‎ و مراحم‎ حضـرت‎ عـالی‎ ، شـاكـر و سپاسگزارم‎ چه‎‎‎ هنگامی‎ كـه بنـده را بـرای‎ تصدی‎ این‎ مسئولیت‎‎ شایسته‎‎ خدمت دانـستـه و به‎‎‎ عرصه فراخواندید و یك‎ دهه هدایـتگـر و یاری‎ گر این‎‎ كمترین و اهالی‎ سخـت‎ كـوش‎ و صمیمی‎‎ رسانه‎‎‎ ملی بودید و چه این‎‎ زمان كـه با حضور خویش‎ ما را مرهون‎ محبت‎ كریمـانـه‎ خویش‎ فرمودید.
و جز این‎‎ چیست‎‎ دولت ؟ دیدار یار دیدن.

بنده‎ خدا.
 علی‎‎ لاریجانی.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo