شهید آوینی
 
 دومين همايش جهاني حکمت متعاليه و ملاصدار شروع به کار کرد 
با حضور رييس جمهور دومين همايش جهاني حکمت متعاليه و ملاصدرا در سالن اجلاس سران شروع به کار کرد.

دومين همايش حکمت متعاليه و ملاصدار عصر روز جمعه با حضور رييس جمهور و انديشمندان داخلي و خارجي در سالن اجلاس سران در تهران شروع به کار کرد.

اين همايش با هدف معرفي فلسفه اسلامي به ويژه حکمت متعاليه و برقراري ارتباط فلسفه اسلامي و صدرايي با مراکز مختلف فلسفه در جهان در 5 روز برگزار خواهد شد .

لازم به ذکر است براي اولين با ردرايران در اين همايش به موضوع فلسفه کودکان نيز پرداخته خواهد شد .

گفتني است امسال چهارصد و چهل و چهارمين سالگرد تولد حکيم ملاصدرا و روز اول خرداد در تقويم رسمي کشور روز بزرگداشت اين حکيم متاله است.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo