شهید آوینی
 
   حكم دادگستری آمریكا به نفع حجاب دختران مسلمان

یک دختر۱۲ ساله مسلمان در ایالت اوکلاهما که دو بار به خاطر داشتن حجاب تنبیه شد بود و از حضور درمدرسه محروم شده بود، با مداخله وزارت دادگسترى آمریکا توانست با حجاب در مدرسه حضور یابد.

طبق مقررات مدارس دولتی در آمریکا، دانش آموزان دختر و پسر موظفند از داشتن هر گونه پوششی اعم از کلاه ، روسرى یا دستمال بر سر خوددارى کنند.مسوولان مدرسه "مسکوجی " که "نشلا هرن " در آن به تحصیل اشتغال دارد به روزنامه "یو.اس .اى .تودى " گفتند پوشش روسرى بر خلاف مقررات مدرسه بود.

گزارش این روزنامه حاکیست دولت آمریکا بعد از حملات ۲۰ شهریور به نیویورک و واشنگتن تاکنون با شکایات متعددى از سوى مسلمانان در مورد تبعیض بر ضد آنان مواجه بوده است . "الکساندر آکوستا" معاون دادستان کل آمریکا در امور حقوق مدنی گفت : مدارس دولتی نمی توانند از دانش آموزان بخواهند که اعتقادات آنها را به هنگام ورود به مدرسه مورد بررسی قرار دهند.

طبق توافقی که بین مقامهاى آموزشی محلی و وزارت دادگسترى به عمل آمد ازمدرسه مزبور خواسته شد در مقررات مربوط به پوشش لباس ، استثناء مربوط به مذهب را در نظر بگیرد. در آمریکا، پوشیدن انواع مختلف کلاه و یا بستن دستمال به سر به رنگ هاى مختلف نمایانگر وابستگی شخص به فرقه یا گروهی خاص می باشد

 

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo