شهید آوینی
 
جدیدترین ادعاهای اسراییل علیه ایران

یك‌ روزنامه‌ اسرائیلی ، امروز با انتشار گزارشی‌ ادعا كرد كه فشارهای‌ بین‌ المللی‌ بر جمهوری اسلامی باعث‌ شده‌ است‌ تا برنامه‌های‌ هسته‌ای‌ ایران یك‌ سال‌ به‌ عقب‌ بیفتد.
روزنامه‌ هاآرتص‌ در گزارش‌ خود افزود : فشارهای‌ بین‌ المللی‌ خواستار شفافیت‌ بیشتر امور هسته‌ای‌ ایران‌ شده‌ است‌؛ به‌ هر حال‌ ارزیابی‌های‌ اطلاعاتی‌ جدید حاكی‌ از آن‌ است‌ كه‌ اگر ایران‌ بتواند برنامه‌ هسته‌ای‌ خود را با موفقیت‌ ادامه‌ دهد در ابتدای‌ سال‌ آینده‌ می‌تواند سانتریفوژهای‌ خود را برای‌ غنی‌ كردن‌ اورانیوم‌ فعال‌ كند و از آن‌ هنگام‌ به‌ بعد ‌18‌ تا ‌24‌ ماه‌ طول‌ می‌كشد تا مواد شكافت‌ هسته‌ای‌ لازم‌ را برای‌ تولید یك‌ بمب‌ اتمی‌ همانند بمب‌ اتمی‌ هیروشیما تولید كند.

این روزنامه افزود : ارزیابی‌های‌ قبلی‌ حاكی‌ از آن‌ بود كه‌ ایران‌ می‌تواند در اواسط امسال‌ مواد شكافت‌ هسته‌ای‌ لازم‌ را برای‌ تولید یك‌ بمب‌ تولید كند اما فشارهای‌ بین‌ المللی‌ بر روی‌ برنامه‌های‌ هسته‌ای‌ ایران‌ و بازرسی‌های‌ شدیدتر آژانس‌ بین‌ المللی‌ انرژی‌ اتمی‌ كه‌ از اواسط سال‌ 2002 آغاز شده‌ است‌ باعث‌ شد تا برنامه‌ هسته‌ای‌ ایران‌ به‌ تاخیر افتد.

هاآرتص مدعی است : ایران‌ مجبور شد تا برنامه‌ هسته‌ای‌ غیرنظامی‌ را از برنامه‌ هسته‌ای‌ نظامی‌ خود تفكیك‌ كند ؛ در حالی‌ كه‌ پیشتر این‌ دو برنامه‌ همراه‌ با یكدیگر به‌ پیش‌ برده‌ می‌شد‌. ایرانیان‌ همچنین‌ تلاش‌ بیشتری‌ به‌ خرج‌ دادند تا یك‌ سایت‌ هسته‌ای‌ خود را كه‌ گمان‌ می‌رفت‌ مكانیسم‌ یك‌ بمب‌ هسته‌ای‌ در آن‌ ساخته‌ می‌شود را پنهان‌ كنند.

این روزنامه با اشاره به اینكه شورای‌ حكام‌ آژانس‌ روز ‌15‌ ژوئن‌ تشكیل‌ جلسه‌ میدهد تا دور دیگری‌ از مباحثات‌ مربوط به‌ برنامه‌ هسته‌ای‌ ایران‌ را آغاز كند، افزود: به‌ احتمال‌ زیاد آژانس‌ تصمیم‌ خواهد گرفت‌ تا بازرسی‌های‌ شدید درباره‌ ایران‌ ادامه‌ یابد ؛ اما پرسش‌ اصلی‌ آن‌ است‌ كه‌ اگر شك‌ و تردیدهای‌ جدید درباره‌ فعالیت‌های‌ هسته‌ای‌ ایران‌ پدیدار شود ، آیا پرونده‌ هسته‌ای‌ ایران‌ به‌ تدریج‌ بسته‌ خواهد شد یا خیر‌.

 

Copyright © 2003-2022 - AVINY.COM - All Rights Reserved
logo